Șansă pentru șomerii vâlceni! Israelienii caută forță de muncă în construcții


Românii dornici să muncească în construcții pot obțiune locuri de muncă în Israel. Protocolul este pus în aplicare de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România şi Autoritatea pentru Populaţie, Emigrare şi Frontieră din Israel. Persoanele interesate trebuie să aibă calificare/experienţă în meseriile: dulgheri pentru cofraje de construcţie industrializată,  (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie); fierari-betonişti, îndoirea fierului, (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie); zidari-faianţari, acoperirea podelilor şi pereţilor cu faianţă (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie); zidari – tencuitori pentru lucrări de tencuit.  şi să îndeplinească condiţiile de mai jos, respectiv: să nu fi lucrat anterior în Israel; să nu aibă rude de gradul I care lucrează deja în această ţară, cu excepţia fraţilor; să nu aibă cazier judiciar; să fie apţi psihic şi fizic de muncă intensă în condiţiile climatice specifice statului de destinaţie, inclusiv muncă la înălţime şi manipulare de greutăţi; să nu sufere de anumite boli cronice. Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire până la o durată maximă de 63 luni. Salariu lunar minim brut estimat este de 1.540 dolari americani. Este necesar ca persoanele interesate să se înscrie la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă/ AMOFM Bucureşti, din raza de domiciliu, având nevoie de următoarele documente:  Cerere tip; CV; Declaraţie tip bilingvă; Copie CI; Copie Paşaport; copii ale actelor de studii şi de calificare (toate paginile scrise), după caz; copii ale documentelor care atestă experienţa, vechimea în muncă, după caz; cazier judiciar valabil, în original. Informaţii legate de cazare, asigurare medicală, transport, viză, modalitatea de recrutare, cheltuieli ocazionate de procesul de recrutare, condiţii de muncă şi de viaţă etc. se găsesc pe pagina web a ANOFM – www.anofm.ro.