Reprezentanţii ONG-urilor din Vâlcea s-au întâlnit la Biblioteca Judeţeană


• tema discuţiilor a fost reprezentată de creşterea numărului locurilor de muncă prin oportunităţile oferite de economia socială

La mijlocul săptămânii trecute, sala Multimedia a Bibliotecii Jude­ţene „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea a fost gazda dezbaterilor organizate de Centrul de Informare „Europe Direct Vâlcea” în folosul organizaţiilor non-guvernamentale din judeţul nostru. Dezbaterile au vi­zat aspecte referitoare la activităţile celui de-al „treilea sector”, acesta fiind legat de promovarea şi susţi­ne­rea economiei sociale. La eveni­ment au participat numeroşi repre­zentanţi ai ONG-urilor din Vâlcea, sala Multimedia fiind arhiplină. Această situaţie a demonstrat încă o dată interesul sporit pe care vâl­cenii cu iniţiativă îl acordă dez­voltării economiei sociale. Conform informaţiilor furnizate de consilierii de comunicare ai Centrului „Europe Direct Vâlcea”, Dana Rădulescu şi Ioana Mazilu-Manolescu, la eveni­mentul organizat joia trecută au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, Silvia Petre – preşedintele Asociaţiei pentru promovarea şi susţinerea economiei sociale, cu o bogată experienţă în implementarea de proiecte din domeniul de dezbatere, precum şi Adrian Rista – avocat şi expert în economia socială, de la Asociaţia React din Bucureşti. Cei doi i-au ajutat pe participanţi să înţeleagă modalităţile în care eco­nomia socială se poate trans­forma într-un „vehicul” care să reprezinte o alternativă reală pentru rezol­varea problemelor comunităţilor locale din judeţul Vâlcea.

Câteva informaţii despre economia socială

Pentru anul 2020, Uniunea Europeană şi-a propus să devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, creşterea numărului locurilor de muncă fiind una dintre priorităţi. În Rezoluţia Parlamentului European din anul 2009, privitoare la economia socială, se cere statelor membre să sprijine acest nou domeniu pentru a obţine un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială. Economia socială reprezintă o modalitate de rezolvare a problemelor comunităţii, o cale de dezvoltare a acestora şi un model prin care inovaţia devine accesibilă. Până nu demult, problemele sociale îşi puteau găsi rezolvarea doar prin instituţiile publice şi filantropice. „Al treilea sector” cuprinde atât rezolvarea problemei, cât şi mijloacele necesare pentru aceasta. Speranţa este de a găsi o cale nouă prin care venitul comercial să îşi găsească utilitatea în comunitate şi nu în individualism.