Registrul agricol în format electronic va fi obligatoriu din 2017


Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, hotărârea privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019, act nor­mativ care stabilește formularele registrului agricol, conținutul acestora și perioada de vala­bilitate. Asta după ce, cu o zi înainte, deputații din Comisia pentru agricultură au votat proiectul de Lege pentru modi­ficarea și completarea Ordo­nanței privind registrul agricol. Conform noului act normativ, registrul agricol se va întocmi de către primării, în format elec­tronic. În cazul localităților unde nu s-a trecut la gestionarea re­gis­trului agricol în format electronic, acesta se mai poate întocmi pe  hârtie numai până la sfârșitul anului viitor. Începând cu data de 1 ianuarie 2017, registrul agricol se va întocmi și se va ține la zi numai în format electronic. Perioadele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pen­tru înscrierea în registrul agricol sunt:
5 ianuarie – 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinația de locuință, construcțiile-anexe și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efec­tivele de animale pe care le dețin; 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
Toate persoanele vor avea obligația să declare datele pentru a fi înscrise în registrul agricol și în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în pro­prie­tate, în termen de 30 de zile de la apariția modificării. Cei care refuză să furnizeze aceste informații sau întârzie să o facă ar putea primi amenzi de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoa­nelor fizice, respectiv amenzi de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice. Registrul agricol constituie o bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare în vederea accesării de către fermieri a schemelor și măsurilor de sprijin.

Posting....