Proiect finanțat în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma SOTIL SPORT SRL


Societatea SOTIL SPORT SRL, in calitate de beneficiar, a început in 24.12.2020, implementarea proiectului cu titlul „Masura 2 Sotil”, inscris in cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 si a contractului de finantare M2-653 din 10-12-2020, numar RUE 653 incheiat cu Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului CRAIOVA.
Scopul/Obiectivul general al proiectului: sprijinirea SOTIL SPORT SRL sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei, Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Rezultate așteptate/finale în urma implementării proiectului:

  • menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoare totală a proiectului:  283.226,025 Lei, din care:
Valoare grant: 246.283,50 Lei
Valoare cofinanțare : 36.942,525 Lei
Data începerii proiectului: 24.12.2020
Durată proiect: pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare, respectiv 23.12.2020.
Locația implementării: România, județul Valcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Strada DACIA, Nr. 17.
Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.
Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: SOTIL SPORT SRL
Adresă sediu social: România, județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Dacia, nr. 17.
Telefon: 0754857829, E-mail: sotilproiect@gmail.com, Website: www.clubwinners.ro