Proiect finanțat în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma RAZEXIM SRL


Societatea RAZEXIM SRL, a început in 23.12.2020, implementarea proiectului finanțat prin măsura „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” in conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de urgență nr. 130 din 31 iulie 2020, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Scopul/Obiectivul general al proiectului: ajutor de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei, Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Rezultate așteptate/finale în urma implementării proiectului: menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice, precum și a activității pentru o perioadă de minim 6 luni de la obținerea finanțării.

Valoare totală a proiectului: 51.894,9000 Lei, din care:
Valoare grant: 45.126,0000 Lei
Valoare cofinanțare : 6.768,9000 Lei
Data începerii proiectului: 23.12.2020
Durată implementare: maxim 180 zile calculate din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar

Locația implementării: România, județul Valcea, localitatea Municipiul Râmnicu Vâlcea, Bulevardul NICOLAE BALCESCU, Nr. 1, BL.1, PARTER.

Contract de finanțare numărul: M2-1312 din 15-12-2020
Codul RUE al proiectului: 1312

Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare. 

Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: RAZEXIM SRL
Adresă sediu social: România, județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Nicolae Titulescu, nr. 14.
Telefon: 0756037626, E-mail: razeximproiect20@gmail.com