Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

28 octombrie 2020

Proiect de voluntariat: „Tu înveți, noi te premiem”


Luni, 15 iunie 2015, la Biblio­teca Judeţeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea, membrele Ligii Femeilor Creştin-Ortodoxe din Vâlcea au organizat o festivitate de premiere a copiilor selectaţi pentru proiectul „Tu înveţi, noi te premiem”, care s-a desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2014-2015. Nivelul scă­zut la învăţătură al elevilor pro­veniţi din familii defavorizate şi slaba motivaţie de învăţare au ca rezultat frecvența scăzută la cursuri şi chiar abandonarea şcolii. Pro­ble­ma este mai accentuată la copiii familiilor de rromi. De asemenea, dezinteresul părinţilor acestor copii sau lipsa materială sunt o problemă de actualitate ce necesită o atenție și o grijă deosebită. Pornind de la această tristă realitate, membrele Ligii Femeilor Creştin-Ortodoxe din Vâlcea au iniţiat proiectul „Tu înveţi, noi te premiem”, având drept obiec­tiv susţinerea copiilor proveniţi din familiile defavorizate aflate în evi­denţa organizaţiei, familii cu mulți membri și aflate într-o situaţie ma­te­rială precară. Membrele şi volun­tarele s-au implicat în sprijinirea copiilor, elevi ai claselor I-XII, în şcoli din județul Vâlcea, prin îndru­marea acestora, vizite la domiciliu şi şcoală, în scopul creş­terii perfor­man­ţelor şcolare. În urma desfă­şu­rării activităţilor propuse, 10 copii au fost premiaţi și alți 46 de copii au fost sprijiniţi, în vederea frec­ventării şcolii şi creşterii perfor­manţelor şco­lare. Sponsori ai eve­ni­mentului au fost membrele Ligii Fe­meilor Creş­tin-Ortodoxe din Vâlcea, Salonul „MISS”, care a dăruit dul­ciuri și rechizite, Cofetăria „Agro­dor”, care a oferit dulciuri, și Fun­da­ția „AKTA”, care a dăruit cărți. Mem­brele ligii responsabile cu moni­torizarea ele­vi­lor au fost doamnele Popescu Ma­ria, Predișor Daniela, Mutu Florica și Istocescu Olga. Ele­vii finaliști aflați în evidența Ligii Femeilor Creș­tin-Ortodoxe din Vâl­cea, premiați la acțiunea din 15 iunie 2015, în cadrul proiectului de vo­luntariat „Tu înveți, noi te pre­miem”, care au încheiat cu bine anul școlar 2014-2015, sunt urmă­to­rii: Dondoși Elisabeta Bianca (Școala Colonie – Nuci, clasa I, înv. Nițu Nicolae și Miroiu Mihaela); Budi Lucica Adria­na (Școala Co­lo­nie – Nuci, clasa I, înv. Nițu Nicolae și Miroiu Mihaela); Lungoci Mina (Școala Colonie – Nuci, clasa I, înv. Nițu Nicolae); Budi Ștefan Sebastian (Școala Colonie – Nuci, clasa III, înv. Fotea Maria); Nenițoiu Elena Iasmina (Școala Colonie – Nuci, clasa II, înv. Nițu Nicolae); Iacob Gheorgiana (Școala Colonie – Nuci, clasa VI, prof. Mihăescu Constantin); Iacob Aleksandru (Școala Colonie – Nuci, clasa VII, prof. Neagu Elvira și Mi­roiu Mihaela); Iacob Diana (Școala Colonie – Nuci, clasa VIII, prof. Tudor Nicu și Miroiu Mihaela); Piteș­teanu Corina (Școala Waldorf, clasa VII, prof. Drăgănel Cristina și Iliescu Nadia); Piteșteanu Florina (Școala Waldorf, clasa VII, prof. Stoi­ca Maria Cristina și Iliescu Na­dia); Piteșteanu Andreea Corina (Școala Waldorf, clasa VII, prof. Sto­ica Maria Cristina și Iliescu Na­dia); Dospina Alina Maria (Școala generală Nr. 5, clasa I, prof. Meiroșu Stănica).

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Invatamant