Site icon Curierul de Vâlcea

Prețul incredibil al civilizației: 29 de miliarde pentru un kilometru de asfalt!!!

cj2• consilierii liberali au ridicat vălul unui tarif incredibil și au tras concluzia că Vâlcea nu are asfalt pe drumuri, ci aur masiv

Cel mai greu moment al ședinței ordi­nare a CJ  de ieri dimineață a fost dezvă­lui­rea incredibilului preț cu care se asfal­tează în acest județ. Grupul liberal din legislativ a strâmbat puter­nic din nas atunci când, din docu­men­tația oficială pusă la dispoziția con­silierilor, a rezultat un adevăr șocant: 40 de miliarde pentru un amărât de kilometru de asfalt! Polemica a pornit de la un proiect de hotărâre foarte drag liderului Cîlea: aprobarea indica­to­­rilor tehnico-eco­no­­mici pentru obiec­ti­vul de investiţii” Rea­bilitare și modernizare DJ 677 Mădulari-Şușani – limită județ Olt,km. 0+000 + 23+850”, faza “Studiu de fezabilitate” DJ 677 Mădulari (DN 67B) – Mădulari -Dimuleşti – Uşurei – Şu­şani – Stoiculeşti – Râmeşti – limită judeţ Olt. Cu 690 de miliarde ROL pentru cei 23,85 kilometri, pro­iec­tul era inevitabil suspect, iar Ion Cîlea a recunoscut și el că tariful este unul imens în comparație cu cei 8 miliarde cu tot cu TVA plătiți pentru un kilo­metru la Lungești sau și mai puțin, adică 3,8 la Șirineasa. Cum liberalii au fost cei care deschiseseră subiec­tul, tot din rândul lor a ieșit și recal­­cu­larea: „numai” 29 de miliarde pen­tru un kilometru! Dar ce s-a întâm­plat ,de fapt, de aceste miliarde la Șușani? Prima impresie ar fi că acolo s-a tur­nat aur masiv și cu ceva diamante, în nici un caz asfalt! Cu toate astea, docu­men­tația oficială vorbește des­pre cum pe 17,85 kilometri unde dru­mul este pietruit sistemul rutier va consta în: excavare şi evacuare Îm­pie­­truiri exis­ten­te pe grosime de 20 cm (parte in­festată cu pământ) – 20% din suprafaţă; aşternerea unui strat sepa­ra­tor de geo­textil pe suprafaţa excavată; strat inferior de fundaţie din balast cu gro­sime de 30 cm;strat superior de fundaţie din piatră spartă cu grosimea de 25 cm; amorsare cu emulsie bituminoasă 0,9 Kg/m2; strat de legătură din beton asfaltic deschis (binder) cu grosimea de 7 cm BAD 25 plus 2 cm pentru repro­fi­lare; strat de uzura din beton asfaltic cu grosimea de 5 cm BA 16; Pe 6 kilometri unde drumul este asfaltat sistemul rutier va consta în: fre­za­rea stratului asfaltic pe grosime de 6 cm; com­pletarea fundaţiei existente cu piatră spartă pe grosimea medie de 20 cm; amor­sa­rea cu emulsie bituminoasă 0,9 Kg/m2; strat de legătură din beton asfaltic deschis (binder) cu grosime de 7 cm BAD 25 plus 2 cm pentru reprofilare si preluare denivelări; strat de uzură din beton asfaltic în grosime de 5 cm BA 16. Ame­najarea acosta­men­telor trebuie reali­zată pentru asi­gu­rarea scurgerii apelor pluviale spre şanţuri. Acosta­men­tele sunt tot din ba­last în grosime de 10 cm, după reali­­­zarea prea­labilă a completării acestora cu pământul rezultat din să­pă­turile la şanţuri. Se vor amenaja un număr de 89 drumuri laterale. Drumu­rile laterale vor fi amenajate pe o lungime de 25 m şi vor avea acelaşi sistem rutier ca şi drumul principal. Se vor executa şanţuri din pământ pe ambele părţi ale dru­murilor laterale, care vor avea o lungime totală de 4.450 m. Asigurarea accesului la proprietăţi se va face prin intermediul po­de­ţelor, care să asigure scurgerea apelor În lungul drumurilor. Se vor amenaja un număr de 450 accese. Protejarea platfor­mei drumului de eroziunile cauzate de ape­le pluviale şi de şiroire s-a prevăzut prin şan­ţuri, descărcarea lor făcându-se prin po­deţe către văile existente. Pentru asigu­rarea scurgerii apelor pluviale în condiţii optime, se vor realiza şanţuri pe o lungime totală de 47 700,00 metri din care, şanţuri din pământ pe o lungime de 23.850 m şi şan­ţuri pereate pe o lungime 23.850 m pre­vă­zute a se realiza în trepte. Şanţurile se vor situa pe ambele părţi ale drumului sau pe o singură parte a drumului În funcţie de configuraţia terenului. Pentru protejarea corpului drumului se vor executa drenuri fund de şanţ pe o lungime totală de 700 m. Pentru asigurarea scurgerii apelor În sens longitudinal (Ia intersecţia cu drumurile late­rale) se vor executa 89 podeţe 0,600 mm, iar pentru asigura­rea scurgerii apelor În sens trans­ver­sal (cu descărcare În văile existente), se vor executa 75 podeţe 0 1000 mm. Podeţele transversale vor fi pre­vă­zute cu cameră de cădere în amonte și şanţuri de descărcare în aval. Pe secto­rul de drum studiat se vor exe­cuta lucrări de consolidare a malului prin zid de sprijin din zidărie de piatra brută pe fundaţie de beton ciclopian, pe o lungime totală de 500 m. Pentru siguranţa circulaţiei, vor fi amplasaţi parapeţi metal ici de tip semigreu, pe o lungime totală de 500 metri. Se vor realiza stâlpi metalici pentru indicatoare de circu­la­ţie – 94bucăți, panouri indicatoare pentru cir­culaţia rutieră – 47 bucăți, marcaje longitudinale axiale cu vopsea cu microbile de sticlă – 23,85km, borne kilometrice – 216 bucăți, borne hectometrice – 500 bucăți.

Exit mobile version