Prefectul Renga le reamintește primarilor: Terenurile degradate trebuie identificate și reîmpădurite


Prefectul județului, Radu Renga (foto), a avut o întâlnire cu reprezentanții Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, ai Direcției Silvice și ai Oficiului Ju­dețean de Cadastru și Publicitate Imo­bi­liară, principalul subiect reprezen­tându-l îm­pă­durirea terenurilor degra­da­te. S-a pus problema acestor terenuri în condițiile în care fiecare unitate ad­mi­nis­trativ teritorială are obligația, conform Legii nr. 100/2010, să identifice, deli­mi­teze și constituie perimetrele de ameliorare.
În cadrul ședinței, desfășurată la sediul Instituției Prefectului- județul Vâlcea, s-a subliniat faptul că pentru îm­pă­durirea terenurilor degradate, proce­deele pe care acest proces le presupune se realizează de către o comisie stabilită prin ordin al prefectului, la propunerea directorului executiv al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.
Reprezentantul Guvernului în teritoriu a ținut să aducă la cunoștința celor prezenți că Ministerul Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator tehnic al acțiunilor de împădurire a terenurilor degradate, finanțează de la bugetul de stat și din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică întocmirea documentațiilor tehnic-economice, lucrările de împădurire și de întreținere a terenurilor degradate, precum și paza respectivelor lucrări, până la declararea închiderii stării de masiv.
La finalul ședinței, prefectul Radu Renga a menționat că proprietarii care au terenuri în perimetrul de ameliorare își păstrează dreptul de proprietate atât în timpul, cât și după efectuarea lucrărilor prevăzute în documentațiile tehnico-economice legal aprobate.