Precizări privind Liceului Tehnologic ”Căpitan Nicolae Pleşoianu”


Ca urmare a apariţiei luni, 14 aprilie 2014, în presa locală, a unui apel al domnului senator Dan Niţu pentru salvarea campusului Liceului Tehnologic ”Căpitan Nicolae Pleşoianu”, Primăria municipiului face câteva precizări: În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele din Domeniul major de interventie 3.4 “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continua” – POR, în cazul obiectivului de investiţii “Reabilitare şi amenajare SAM la Grup Şcolar Nicolae Pleşoianu” nu a fost posibilă întocmirea unei solicitări de finanţare din următoarele motive: în prezent, pe rolul instanţei de judecată se află un litigiu între Municipiul Râmnicu Vâlcea şi firma de construcţii SC Electrical Business Center SRL, unul dintre asociaţii cu care a fost încheiat Contractul de execuţie lucrări nr. 29153/09.08.2007 pentru obiectivul sus amintit, litigiu având ca obiect cuantumul  lucrărilor efectuate; cu adresa înregistrată la Primăria municipiului cu nr. 12106/07.04.2014, SC ELECTROVÂLCEA SRL – liderul asocierii cu care a fost încheiat Contractul de execuţie  lucrări – a comunicat că poate continua şi finaliza lucrările la obiectivul de investiţii mai sus amintit numai în condiţiile ajustării preţului lucrărilor cu indicii de inflaţie comunicaţi de INS, de la data încheierii contractului până în prezent, fapt ce contravine însă, clauzelor contractuale, lucrările neputând fi continuate cu alt executant (constructor).
Ca urmare, nu este vorba de ”ignorarea” unei soluţii pentru problemele acestei unităţi şcolare, ci doar de factori, independenţi de voinţa administraţiei locale, care împiedică accesarea unor finanţări externe. Municipalitatea a acordat şi acordă în continuare sume consistente din bugetul local pentru derularea în bune condiţii a procesului educativ la Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu”.