Prală a dat raportul pentru prima lună ca administrator special la CET


• votat la mijlocul lunii noiembrie în locul lui Mihai Mihalache, fostul consilier județean a venit cu detalii generoase despre problemele de la Berbești
Ștefan Prală a descris microscopic tot ceea ce a văzut din poziția de administrator special în luna decembrie 2017. Astfel, în nu mai puțin de 17 pagini de raport aflăm că, în luna decembrie 2016 (preliminar) comparativ cu luna noiembrie 2016 producţia livrată a crescut cu 2.435,96 mii lei în special datorită producţiei livrate în zona de Termoficare Urbană, unde creşterea în decembrie faţă de noiembrie 2016 a fost de 1.902,84 mii lei.
Nu lipsesc veștile bune: a crescut producţia livrată în luna decembrie 2016 comparativ cu noiembrie, atât pentru energia electrică (1.168,02 Mwh), cât şi pentru energia termică (abur industrial livrat – 9.488 Gcal şi apă fierbinte livrată – 9.001 Gcal) şi implicit creşterea veniturilor din livrarea de energie termică, în luna noiembrie 2016, CET Govora a înregistrat profit în sumă de 3.615,10 mii lei, dar nici cele mai puțin bune: consumul de combustibil aferent producţiei realizate sunt mai mari în decembrie comparativ cu noiembrie 2016, respectiv cu: -16.396 t cărbune; 732 mii m.c. gaze naturale, fără adaos de păcură sau huilă, pentru primele 11 luni ale anului 2016, Societatea CET Govora a bugetat să înregistreze o pierdere de 17.463,20 mii lei în primele 11 luni ale anului 2016, însă, cumulat, în primele 11 luni ale anului 2016 a realizat o pierdere de 7.891,27 mii lei, rezultând astfel o diminuare a pierderii cu 9.571,94 lei.  La sfârşitul lunii decembrie 2016, la CET Govora se înregistra un efectiv de 1.988 salariaţi, cu 324 mai puţin decât la data deschiderii procedurii insolvenţei, respectiv 09.05.2016, când erau angajaţi 2.312. În ceea ce priveşte încadrarea personalului la data de 31.12.2016, aflăm că 77% din persoanele angajate sunt muncitori (1.522); 6% maiştri (128) şi 17% personal TESA (339).
În ultima lună din 2016, Prală a înregistrat 12 ieşiri: 3 salariaţi au ieşit la pensie conform art. 56 al. 1, lit. c din Codul Muncii, 6 salariaţi au plecat prin acordul pârtilor conforma art. 55 lit. b şi 3 salariaţi au plecat prin concediere individuală conform art. 68 din Codul Muncii. Un număr 12 angajaţi sunt în concediu pentru creştere si îngrijire copil. De asemenea, in luna decembrie 2016 au fost comunicate două preavize şi emise 3 decizii de concediere. Pentru un număr de 3 salariaţi ai societăţii au fost încetate contractele individuale de muncă. Din cei 282 de disponibilizaţi, raportul de muncă a încetat pentru 250, urmând ca în cursul anului 2017 să înceteze şi pentru ceilalţi. 67 de salariaţi. Concediaţii au formulat contestaţii împotriva deciziilor de concediere, contestaţii care se află pe rolul Tribunalului Vâlcea.
Prală a recunoscut în fața foștilor săi colegi de legislativ că în Berbești sunt probleme de exploatare atât din cauza neplății la timp a expropriaților, dar și din pricina furtului masiv de cărbune.