Pachetul medicamentelor de bază, la un pas de revizuire


Un comunicat oficial de presă anunţă că Ministerul Sănătăţii se află în faza de revizuire a pachetului bazal de servicii, în conformitate cu acordul pe care ţara noastră l-a încheiat cu organismele internaţionale. Primele măsuri pe care sunt pentru regândirea pachetului de servicii de bază se referă la 2 aspecte importante, şi anume limitarea prescrierii în sistemul de asigurări a unor medicamente aflate în listele de medicamente compensate şi gratuite, precum şi revizuirea duratelor de spitalizare pentru diferitele grupe diagnostic.  În acest sens, Ministerul Sănătăţii a publicat , în dezbatere publică,  proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Anexei la Hotărârea de Guvern  720/2008 pentru aprobarea Listei  cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Modificările au fost realizate în conformitate cu recomandările experţilor Institutului NICE care au realizat, pentru Ministerul Sănătăţii,  un raport de evaluare sistemului sanitar.  Proiectul de act normativ prevede modificarea Listei de medicamente cu sau fără contribuţie personală pentru  3 denumiri comune internaţionale, Epoetinum alfa Epoetinum beta şi Erdoseină astfel încât acestea să fie prescrise numai pentru indicaţiile prevăzute în autorizaţia de punere pe piaţă. Revizuirea listei de medicamente se vrea o raţionalizare a consumului de medicamente, nu o excludere sau tăiere

Totodată, Ministerul Sănătăţii a publicat, în dezbatere publică, un proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1723/950/2011pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010).

Conform documentului se va modifica durata zilelor de spitalizare pentru toate afecţiunile astfel încât acestea să nu depăşească duratele medii raportate în cursul anului trecut ca fiind realizate.