O nouă categorie de bugetari ar putea primi «SPOR DE COVID»


Marți, 13 octombrie 2020, Camera Deputaţilor a adoptat, pe articole, proiectul de lege pentru acordarea unui stimulent de risc pentru o nouă categorie de personal bugetar. Acest stimulent vine în contextul situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea noului coronavirus. Conform Legeastart, care citează AGERPRES, categoria bugetară vizată de acest stimulent este reprezentată de personalul din învăţământ.
„Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unui stimulent de risc cadrelor didactice, precum şi personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat, din învăţământul particular acreditat şi din unităţile de învăţământ preuniversitar înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior, în cuantum de 2.000 de lei lunar, respectiv de 1.500 de lei lunar, pe durata stării de alertă şi a stării de urgenţă, pentru implicarea şi expunerea în faţa riscului răspândirii SARS-CoV-2. Stimulentul de risc se acordă pe durata desfăşurării cursurilor aferente anului şcolar /universitar pe perioada stării de alertă/stării de urgenţă, proporţional cu timpul în care persoa nele din categoriile prevăzute îşi desfăşoară fizic activitatea în cadrul unităţilor de învăţământ în prezenţa antepreşcolarilor/ preşcolarilor/ elevilor/ studenţilor”, prevede textul amintit.