Noutăţi privind regimul arendei


Direcţia Agricolă anunţă că ANAF a elaborat noul model al formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”.

Potrivit unui proiect de ordin al preşedintelui ANAF, modificările vizează eliminarea unor categorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului, având în vedere includerea acestora în categoria veniturilor obţinute în baza contractelor civile, potrivit Codului Civil, – introducerea unor rubrici speciale referitoare la veniturile din arendare şi veniturile din salarii, introducerea unor informaţii suplimentare privind calculul şi reţinerea impozitului pe veniturile din salarii pentru fiecare beneficiar de venit.

Astfel, conform prevederilor Ordo­nan­ţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi com­pletarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, începând cu data de 1 ianuarie 2012, a fost modificat regimul fiscal pentru veniturile obţinute de persoanele fizice din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal. Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit la data plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final, cu excepţia cazului în care se optează pentru stabilirea venitului net în sistem real.

Totodată, ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod Civil, o serie de ve­nituri menţionate expres în Codul Fiscal au fost incluse în categoria veni­tu­rilor realizate în baza contractelor civile.

„Prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi comple­tarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, a fost eliminată obligaţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate acestora de a completa şi depune la organul fiscal fişe fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru fiecare beneficiar de venit, fiind prevăzută obligaţia plătitorilor de venit de a completa şi depune o decla­raţie anuală privind calcularea şi reţine­rea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit. Având în vedere modificările legislative sus menţionate, prin prezen­tul proiect de ordin se propune modi­ficarea Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutu­lui unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi comple­tările ulterioare”, explică Florel Bădele, directorul Direcţiei Agricole Vâlcea.

Aceeaşi sursă menţionează că modificarea formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” se va face prin: eliminarea unor categorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului, având în vedere includerea acestora în categoria veniturilor obţinute în baza contractelor civile, potrivit Codului Civil; introducerea unor rubrici speciale referitoare la veniturile din arendare şi veniturile din salarii; introducerea unor informaţii suplimentare privind calculul şi reţinerea impozitului pe veniturile din salarii pentru fiecare beneficiar de venit. De asemenea, vor fi modificate instruc­ţiunile privind completarea, depunerea şi transmiterea pe cale electronică a formularului 205.