Noutăți la admiterea în învățământul superior militar


Centrul Militar Județean Vâlcea, prin vocea comandantului, lt. Col. Nicolae Olaru, anunță că nu se mai susțin examene scrise la concursul de admitere, cu excepţia IMM. Media de admitere va fi calculată pe baza rezultatelor obținute la exmenul de bacalaureat.
„De asemenea, ierarhizarea candidaților se realizează de către fiecare instituție de învățământ superior militar, în perioada 20 – 22 iulie 2020. Numai candidații admiși vor susține probele de selecție (evaluare psihologică, evaluarea capacității motrice și interviu). Pentru mai multe detalii trebuie să accesați site-urile instituțiilor de învățământ superior militar, deoarece fiecare instituție are propriul regulament de admitere. Documente pe care le puteți consulta: Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ superior militar în anul universitar 2020-2021. O puteţi descărca/vizualiza aici: https://bit.ly/2VmOen5. Admiterea candidaților, alții decât absolvenții colegiilor naționale militare, în instituțiile de învățământ superior militar, la programele universitare de licență pentru formarea ofițerilor în activitate, pe locurile Ministerului Apărării Naționale, se realizează după parcurgerea etapelor specificate în Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 112/2020 pentru modificarea Ordinului M 217/219. Anexa nr. 2 poate fi vizualizată/descărcată la adresa: https://bit.ly/3dr41qW. În sinteză, admiterea se va desfășura astfel: Dosarele candidaţilor care NU au susţinut încă selecţia, (cu excepţia celor pentru Institutul Medico-Militar) vor fi trimise de birourile informare-recrutare la instituția de învățământ militar. Pentru candidaţii care au susţinut, deja, probele de selecţie, rezultatele rămân valabile. Candidaţii vor fi ierarhizaţi în ordine descrescătoare, potrivit mediei de admitere prevăzute în metodologia proprie sau în regulamentul propriu de organizare și desfășurare a admiterii. La selecție participă doar candidații planificați de către instituția de învățământ militar în ordinea ierarhizării până la ocuparea locurilor scoase la concurs prin Planul de școlarizare în instituțiile/unitățile de învățământ militar. Planul de şcolarizare poate fi accesat la adresa: https://bit.ly/2YVLIF7. Ierarhizarea și planificarea la selecție se afișează pe pagina de internet a instituției/unității de învățământ militar. Atenţie! Candidații care optează pentru Institutul Medico-Militar parcurg probele de selecție înainte de transmiterea dosarelor de candidat la acest institut. Concursul constă în examene scrise. Pentru modalitatea de desfăşurare a concursului de admitere, accesaţi: https://bit.ly/2NivMaB. Mai multe informaţii puteţi obţine accesând link-urile indicate sau contactând personalul birourilor informare-recrutare ori accesând site-urile instituțiilor de învățământ superior militar şi consultând regulamentele de admitere. Vă rugăm insistent să folosiţi căile de informare indicate şi să citiţi cu atenţie documentele”, este mesajul lt. col. Nicolae Olaru.

Posting....