Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

12 august 2020

Nouă sesiune de depunere a cererilor de ajutor pentru Măsura 215


porciMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării a lansat o nouă sesiune de primire a cererilor de ajutor pentru Măsura 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor” – pentru sectorul porcine, din 17 decembrie 2012. Sesiunea este valabilă începând cu 17 decembrie 2012 şi se va încheia pe 16 ianuarie 2013. Conform Programului Național de Dezvoltare Rurală, beneficiare ale plăţilor acordate în cadrul Măsurii 215 – sectorul porcine sunt exploatațiile comerciale din sectorul de creștere a porcinelor autorizate sanitar veterinar și exploatațiile comerciale de tip A specifice sectorului de creștere a porcinelor, care își asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul CE nr. 1698/2005. Pachetele disponibile în cadrul acestei submăsuri sunt următoarele: Pachetul 1 – Creşterea cu cel puţin 10 la sută a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal; Pachetul 2 – Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 lux; Pachetul 3 – Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului; Pachetul 4 – Corectarea nivelului nitriților și nitraților din apă; Pachetul 5 – Reducerea noxelor cu 30 la sută față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat; Pachetul 6 – Îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnă.

Beneficiarii submăsuri pot încheia angajamente voluntare multianuale pe o perioadă de 5 ani, pentru unul sau o combinaţie între cele 6 pachete disponibile. Sprijinul se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime, care prezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii. Plata se efectuează anual, compensând pierderile de venituri şi cheltuieli suplimentare induse de aplicarea acţiunilor prevăzute de angajamente. În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarii vor trebui să respecte standardele de eco-condiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei. În cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiţii.

Totodată, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a anunţat prelungirea sesiunii de depuneri de proiecte în cadrul măsurii 123 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere. Sesiunea de primire a cererilor de proiecte aferentă măsurii 123 se prelungeşte până la data de 1 februarie 2013, ora 12.00. Depunerea proiectelor pentru Măsura 121 şi Măsura 123 se va face la sediile OJPDRP, în intervalul orar 09:00 – 14:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Procedura de selecţie va fi afişată pe site-urile www.apdrp.ro, www.madr.ro şi la fiecare CRPDRP şi OJPDRP. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte pentru Măsura 123 este 1 februarie 2013, ora 12:00. Pentru Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole, termenul limită de depunere a rămas 18 ianuarie 2013, ora 12:00.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized