Nici jumătate de fermierii afectaţi de secetă nu au cerut ajutorul de la stat


• Direcţia Agricolă şi-a încheiat campania de informare şi până acum numai 35% din cei înregistraţi cu pagube s-au înscris pentru ajutor

Cu doar două săptămâni până la expirarea termenului oficial, numai apro­ximativ 3.500 de fermieri din jude­ţul nostru au depus şi dosarul ins­ti­tuit prin lege pentru a putea primi ajutorul stabilit de Guvern. Potrivit con­ducerii Direcţiei Agricole, producă­torii agricoli persoane fizice care exploa­tează culturi agricole în teren arabil vor primi câte 100 lei/ha pentru maxim 10 ha, ca ajutor de minimis pentru compensarea efectelor secetei din 2011-2012.

Pentru obţinerea ajutorului de minimis pentru compensarea efecte­lor secetei, agricultorii vor trebui să depună la direcţiile agricole, până la 31 octombrie 2012, cereri tip, însoţite de copie a actului de identitate al soli­citantului sau împuternicire/procură notarială şi copie a BI/CI a reprezen­tantului legal, dovada unui cont ban­car activ, o copie a cererii unice de plată pe suprafaţă pentru 2012, certi­fi­cată prin înscrierea „conform cu ori­gi­nalul” de către centrele locale sau ju­deţene APIA, precum şi o adeverin­ţă, în original, care să ateste, conform datelor din Registrul Agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant.

Sprijinul va fi acordat doar pentru suprafeţele care au fost afectate de secetă în proporţie de cel puţin 30%, iar acest lucru va fi verificat şi certifi­cat de direcţiile agricole, care vor apro­ba cererile de plată. Cereri vor putea depune şi cei ce lucrează 20 sau 100 de ha, dacă sunt persoane fizice, dar vor primi bani doar pentru 10 ha. Banii urmează să fie plătiţi într-o singură tranşă, începând cu 15 no­iembrie 2012, mai prevede proiectul, care trebuie notificat şi aprobat întâi de Comisia Europeană şi apoi de Guvern.