Modificări masive la decontarea cererilor de plată


Printr-un comunicat oficial de presă, AFIR anunță că dorește ca beneficiarii PNDR să implementeze cu succes proiectele începute și, din acest motiv, a decis eficientizarea mecanismului de decontare a cererilor de plată. O primă modificare vizează simplificarea mecanismului de acordare a avansului, în sensul acordării acestuia încă de la prima achiziție avizată de AFIR. Astfel, beneficiarul privat poate primi în avans un procent maxim de 40% din valoarea eligibilă a cofinanțării nerambursabile. Avansul poate fi primit numai după ce AFIR va acorda avizul favorabil pentru un dosar de achiziții. Pentru beneficiarii publici, în cazul în care vor primi avizarea unei singure achiziții din partea AFIR, aceștia pot solicita și primi în avans o sumă reprezentând maximum 40% din valoarea eligibilă a cofinanțării nerambursabile conform bugetului indicativ. Avansul de maxim 50% din valoarea eligibilă a cofinanțării nerambursabile va fi acordat doar în cazul avizării favorabile a tuturor achizițiilor. O altă măsură adoptată pentru beneficiarii privați este cea privind devansarea decontării plăților aferente cheltuielilor eligibile, cu respectarea însă a intensității contribuției proprii. Astfel, AFIR va putea efectua plata sumelor reprezentând cheltuielile eligibile aferente contribuției publice ale proiectelor numai în baza documentelor justificative de tip factură. Practic, se poate deconta contravaloarea lucrărilor, serviciilor sau bunurilor achiziționate, numai în baza facturilor prezentate la dosarul cererii de plată, dovada efectuării plății de către beneficiarii privați urmând a se face într-un termen prestabilit. Așadar, din valoarea unei facturi pentru plata unei cheltuieli eligibile, beneficiarul privat poate achita doar contribuția proprie (cofinanțarea privată), AFIR decontându-i ulterior suma corespunzând procentului nerambursabil din cheltuială. În acest sens, beneficiarul privat trebuie să deschidă un cont distinct la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, în raza căreia este înregistrat fiscal. O altă modificare privește modalitatea de decontarea a TVA-ului pentru beneficiarii publici. Aceștia pot solicita decontarea contravalorii TVA fără a avea atașate documentele de plată și extrasele de cont care să justifice plata TVA-ului încă de la prima cerere de plată și nu doar la ultima cerere de plată. Acest principiu se aplică indiferent de numărul tranșelor de plată. Din cauza crizei, beneficiarii privați sunt de multe ori în imposibilitatea de a asigura fluxul de numerar necesar implementării proiectelor cofinanțate din PNDR. Un prim impact este acela de a nu putea efectua cheltuielile prevăzute prin proiect, ceea ce, de multe ori, duce la rezilierea contractelor. Pe lângă procedurile de plată, AFIR a simplificat totodată și procedura de achiziție, prin publicarea prețurilor de referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate. Astfel, beneficiarii privați pot cumpăra direct echipamentul dorit care este afișat în baza de date, fără a mai parcurge nici o altă procedură de achiziție. Alături de depunerea on-line a Cererilor de Finanțare, acestea sunt măsuri concrete care vor asigura atât absorbția fondurilor disponibile în PNDR 2007-2013, dar și implementarea corectă și facilă a noului Program de finanțare a agriculturii și a mediului rural care se va desfășura în perioada 2014 – 2020.

Posting....