Mateescu a dat startul pregătirilor pentru Centenar: „Băile Govora în 100 de imagini”


• ieri, s-a dat startul unui concurs de fotografii care să surprindă localitatea în 2018

Primăria Băile Govora a pornit, ieri, un concurs de fotografii închinat Centenarului. Sub titulatura de „Băile Govora în 100 de imagini”, competiția se adresează atât profesioniștilor cât amatorilor fotografiei.
Domnule primar, care sunt primele detalii pe care ni le puteți oferi în legătură cu Regulamentul concursului?
La acest concurs poate participa orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 14 ani la data începerii concursului. Participanții la concurs acceptă și se supun prevederilor prezentului Regulament de concurs. Angajații Primăriei Orașului Băile Govora și rudele de gradul I ale acestora nu pot participa la acest concurs. Fiecare participant are dreptul de a înscrie maxim 10 fotografii în concurs.
Care va fi desfășurarea concursului?
Participanții trebuie să trimită pe adresa de e-mail primaria@primaria-baile-govora.ro maxim 10 fotografii din Băile Govora, însoțite de o scurtă prezentare text, cu mențiunea în subiectul e-mail-ului “Pentru concurs”, precum și datele de contact (nume complet, adresa (stradă, număr, localitate, județ, țară), număr de telefon, e-mail). Înscrierea fotografiilor în concurs și implicit a participanților se poate face și prin intermediul platformei online disponibilă la adresa www.primaria-baile-govora.ro/concurs-fotografie Organizatorii încurajează participanții să utilizeze platforma online și citirea cu atenție a precizărilor cu privire la modalitatea de înregistrare și încărcare a imaginilor disponibile la adresa mai sus menționată.
Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza participarea unei fotografii la concurs pe motiv de neconcordanță cu tema concursului (imagini numai din Băile Govora) sau care au conținut obscen ori care contravin bunelor moravuri.
Participanții trebuie sa aibă drept de autor sau drept de folosință asupra fotografiilor trimise în co Primăria Orașului Băile Govora nu își asumă responsabilitatea în cazul în care aceste fotografii nu aparțin celor care le-au trimis. Competitorii cedează dreptul de folosință, nu şi pe cel de proprietate, asupra fotografiilor trimise. Câștigători vor fi aleși în funcție de punctajul acumulat în urma deciziilor luate de public și juriul concursului.
Ce criterii aveți în alegerea câștigătorilor?
Criteriile de jurizare sunt următoarele: Respectarea temei concursului (criteriu eliminatoriu) – fotografiile trebuie să ilustreze locuri sau momente din Băile Govora (ex. dintr-o vacanță petrecută în Băile Govora) și să fie însoțite de o scurtă prezentare text; Calitatea artistică a fotografiilor; Creativitate; Originalitate; Decență.
Pentru a oferi șanse egale tuturor participanților, o persoană poate fi o singură dată câștigătoare.
Când aflăm câștigătorii?
Fotografiile câștigătoare vor fi afișate în data de 25 iunie 2018 pe site-ul Primăriei Orașului Băile Govora (primaria-baile-govora.ro) și pagina oficială de Facebook (https://ro-ro.facebook.com/Baile-Govora-Spa-248714021868394/timeline/ ). Se vor fi afișa doar fotografia și numele persoanei, fără datele de contact ale acesteia. Datele de contact (adresă, e-mail și număr de telefon) vor fi folosite pentru intrarea în posesie a premiului, în cazul în care fotografia trimisă este selectată câștigătoare.
Ce altceva mai trebuie să știe concurenții?
Participanții la acest concurs trebuie să trimită pe adresa de e-mail primaria@primaria-baile-govora.ro sau să încarce pe platforma online la adresa www.primaria-baile-govora.ro/concurs-fotografie fotografii din Băile Govora. Participanții la concurs sunt rugați să furnizeze corect datele personale. Pentru identificare, câștigătorii vor avea nevoie de un document de identitate: pașaport, buletin sau carte de identitate. În concurs, vor intra numai fotografiile trimise pe adresa de e-mail primaria@primaria-baile-govora.ro sau încărcate pe platforma online la adresa www.primaria-baile-govora.ro/concurs-fotografie în perioada de desfășurare a concursului, conform calendarului. Participanții care nu au fotografiile în format digital se pot prezenta la sediul Primăriei Orașului Băile Govora cu fotografiile pe suport de hârtie în vederea scanării acestora. Participanții care nu au posibilitatea să se prezinte la sediul Primăriei Orașului Băile Govora pentru scanarea fotografiilor pot trimite fotografiile prin poștă, pe suport de hârtie, la adresa: Primăria Orașului Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu, nr. 95, Băile Govora, județul Vâlcea, cu mențiunea ”Pentru Concursul Băile Govora în 100 de imagini.”
Participarea este validă doar daca participantul a trimis fotografiile pe adresa de e-mail primaria@primaria-baile-govora.ro , a încărcat fotografiile pe platforma online la adresa www.primaria-baile-govora.ro/concurs-fotografie, prin poștă sau a depus la sediul primăriei fotografiile care respectă condițiile menționate anterior și a furnizat date de contact corecte.
Care este, de fapt, acest calendar de care vorbiți?
Perioada de desfășurare a concursului este cuprinsă între 16 aprilie – 25 iunie 2018. Încărcarea pe platforma online și exprimarea votului public online pentru toate fotografiile care îndeplinesc caracteristicile tehnice minime obligatorii pentru concurs: 16 aprilie – 15 iunie 2018. Evaluarea fotografiilor de către juriul concursului: 16 -24 iunie 2018. Repet: anunțarea câștigătorilor și postarea pe site a celor 100 de fotografii câștigătoare se va face în data de 25 iunie 2018. Data și modalitatea pentru intrarea în posesia premiilor vor fi anunțate pe site-ul www.primaria-baile-govora.ro odată cu afișarea fotografiilor câștigătoare.
În intervalul 16 aprilie – 24 iunie 2018, vor fi desemnate 100 de fotografii câștigătoare votate de către public și un juriu format din: Mateescu Mihai – Primarul orașului Băile Govora, Trușcă Florinel – Viceprimarul orașului Băile Govora, Mecu Mihai-Mircea – Consilier superior compartiment IT Primăria orașului Băile Govora, Dincă Andreea – Consilier compartiment achiziții publice Primăria orașului Băile Govora, Constantinescu Elena – Inspector compartiment zone și spații verzi.
Subliniez încă o dată că 100 de fotografii câștigătoare vor fi selectate din totalul fotografiilor primite până la data de 15 iunie 2018, inclusiv. Autorii fotografiilor câștigătoare vor fi contactați prin e-mail/ telefon pentru furnizarea datelor personale complete. Dacă în termen de 24 ore de la desemnarea unui câștigător nu primim o confirmare telefonică sau pe e-mail cu datele de contact, se va desemna un nou câștigător.
Ce premii oferiți?
Premiile vor fi puse la dispoziție de Primăria Orașului Băile Govora după cum urmează: fiecare dintre cei 100 de câștigători va primi o diplomă și albumul ”Băile Govora în 100 de imagini” pe care Primăria Orașului Băile Govora îl va edita și tipări după terminarea concursului și care va conține cele 100 de fotografii desemnate câștigătoare. Fiecare participant la concurs poate trimite pe adresa de e-mail maxim 10 fotografii în format digital (JPG, BMP, GIF). Nu sunt admise fotografii modificate pe computer, cu excepția corecțiilor de bază din programele de editare (brightness/contrast, levels, unsharp etc.), atât timp cât aspectul nu se depărtează mult față de fotografia originală. Colajele nu vor fi acceptate. Fotografiile trebuie încărcate fără ramă și fără să conțină vreun watermark. Fotografiile vor fi însoțite de un scurt text explicativ (descriere), atât pentru cele transmise prin e-mail cât și pentru cele încărcate pe platforma online.
Cele 100 fotografii câștigătoare vor fi alese de către public și juriu, prin vot, în urma afișării tuturor fotografiilor primite pe site-ul instituției. Votul se va desfășura exclusiv pe platforma online la adresa primaria-baile-govora.ro/concurs-fotografie și va fi unul foarte riguros. 9.1. Organizatorul va contacta câștigătorii pentru a-i anunța despre condițiile de intrare în posesia premiilor. Pentru a intra în posesia premiului câștigătorii trebuie să prezinte un act de identitate CI/BI şi să semneze un proces verbal pentru predarea-primirea premiului.
Materialele înscrise trebuie să respecte legea drepturilor de autor, precum și drepturile de proprietate intelectuală și drepturile exclusive de orice altă natură recunoscute de lege. Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor înscrise în concurs sau să dețină drepturile corespunzătoare de utilizare cu privire la acestea. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a înscrierii materialelor în acest concurs. Participanții păstrează drepturile de autor asupra materialelor.
Încărcarea fotografiilor pe platforma online sau trimiterea acestora pe adresa de e-mail primaria@primaria-baile-govora.ro sau prin poștă la sediul Primăriei Orașului Băile Govora implică acordul ca materialele înscrise în concurs să poată fi expuse și utilizate de către Organizator, cu menționarea numelui autorului, prezentul regulament reprezentând consimțământul autorilor și titularilor de drepturi de proprietate intelectuală cu privire la această formă de utilizare, nelimitat în timp și spațiu. Caracteristici tehnice minime obligatorii ale fotografiilor: Rezoluție: minim 300 DPI, Format fișier: JPG, BMP, GIF – minim 800 x 600 pixeli; maxim 1920 x 1080 pixeli.