MĂSURI NECESARE pentru protejarea apometrelor


Apavil S.A. recomandă utilizatorilor să ia măsurile necesare pentru preîntâmpinarea problemelor legate de riscul de îngheț al instalațiilor de alimentare cu apă, care pot provoca reducerea sau chiar sistarea alimentării cu apă a imobilelor. Pentru a evita problemele legate de riscul de îngheț și pentru a evita cheltuielile ocazionate de deteriorarea apometrelor, Apavil S.A. recomandă următoarele măsuri:
• dacă apometrele sunt montate în cămine, asiguraţi-vă că acestea au capacul închis, nu lăsaţi capacul ridicat pentru aerisire nici pe timpul zilei;
• dacă apometrele sunt montate în subsoluri sau pivniţe, se recomandă reducerea suprafețelor gurilor de ventilație pentru a menține temperatura peste limita de îngheț;
• nu încercaţi să protejaţi apometrele cu materiale textile (haine, pături etc.), deoarece acestea păstrează umiditatea. Recomandăm utilizarea polistirenului sau vatei minerale pentru protejare;
• nu folosiţi focul sau apă fierbinte pentru a dezgheţa apometrul sau branșamentul. Încercați să le dezgheţaţi cu apă călduţă.
Conform Contractului privind furnizarea (distribuirea) apei potabile, canalizarea apei uzate, menajere și meteorice, precum şi epurarea acestora în vederea evacuării în emisar, utilizatorii au obligația să ia măsuri, conform recomandărilor operatorului, pentru protecţia contra îngheţului a instalaţiilor de măsurare din căminul de apometru, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa. De asemenea, în procesul verbal de montaj al apometrului, este menționat:
„Contorul rămâne în grija consumatorului, iar acesta răspunde de integritatea lui și protejarea acestuia împotriva înghețului. În cazul în care contorul s-a defectat din vina consumatorului, acesta va achita costul deteriorării, inclusiv lucrările de demontare, reparare, verificare și remontare”.
Reparația apometrelor constă în înlocuirea pieselor deteriorate de îngheț. Fiecare reparaţie a mijlocului de măsură este urmată de verificarea metrologică. Aceasta este o condiţie impusă de Biroul Român de Metrologie.
Apavil S.A. reamintește utilizatorilor de necesitatea verificării conductelor de apă și a eventualilor robineți montați pe instalație, înainte de venirea frigului, pentru a vă asigura că nu există fisuri sau pierderi de apă care ar putea favoriza înghețarea conductelor.
Utilizatorii pot semnala problemele legate de funcţionarea apometrelor sau a serviciului de alimentare cu apă și canalizare la Dispeceratul Apavil S.A. la numerele de telefon: 0250.820.010, 0350.802.160.
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil S.A.

Posting....