Marți de la ora 13.00: Extraordinară la Primăria Râmnicului


• 11 puncte se află pe ordinea de zi a consilierilor locali
Lăsând la o parte orice superstiție, conducerea Primăriei Râmnicu Vâlcea a convocat, pentru marți, 11 decembrie, chiar de la ora 13.00, o ședință extraordinară. Prima întâlnire a aleșilor râmnicenilor din luna decembrie are pe ordinea de zi 11 puncte, după cum urmează:
1.Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2019.
2.Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2018.
3.Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituțiilor de cultură, sport și asistență socială pentru anul 2018.
4.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform Devizului General aferent Documentației tehnice pentru obiectivul „Instalații de comunicare, detecție și efracție, electrice la imobil strada General Magheru nr. 25 Râmnicu Vâlcea”.
5.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilului teren în suprafață de 794 m.p., afectat de realizarea obiectivului de investiții „Amenajare parc public – zona Catedrala Înălțarea Domnului”.
6.Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 39998/2010 încheiat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Partidul Național Creștin Democrat – Organizația Județeană Vâlcea.
7.Raport și proiect de hotărâre privind clarificarea situației contractelor de închiriere a unor terenuri din zona Nord (Spitalul Județean de Urgență și Liceul Tehnologic Forestier).
8.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.
9.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului nr. 336/29.11.2018 întocmit de expertul independent pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație la Societatea Apavil SA și mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea APAVIL SA.
10.Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea unui funcționar public în funcția de membru al Consiliului de Administrație la Societatea APAVIL SA.
11.Raport și proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 43, literele c) și d) din Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 27.03.2006 privind aprobarea „Normelor de salubrizare ale municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Posting....