Marți, CONTROVERSATUL PROIECT ADVENTURE PARK revine pe «radarul» Consiliului Județean Vâlcea


Legislativul pare că nu renunță la o idee care datează din anul 2009 și care a picurat scandal între două localități
După mai bine de un deceniu de când domina planul de dezvoltare a turismului vâlcean împreună cu problematicul Transalpina Ski Resort, proiectul Adventure Park redobândește atenția Consiliului Județean. Un vis cu trotinete, piste de karturi și tiroliene care trebuia tradus printr-o investiție de 21.730.934,78 lei susținută prin fonduri europene (POR 2009-2013), dar care s-a acrit fulgerător de iute într-un război prin instanțe între Voineasa și Vaideeni de pe urma căruia s-au pricopsit pentru tot restul vieții lor doar niște avocați.
Altfel, consilierii județeni sunt convocați marți, 31 mai 2022, pentru ședința ordinară a lunii pentru a dezbate următoarea ordine de zi:
Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a CJ Vâlcea din 13 mai 2022, Informare privind eficiența activității desfășurate de lucrătorii IPJ Vâlcea în trimestrul I/2022, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.5 din 28 ianuarie 2022, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiții ale CJ Vâlcea și a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2022, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la 31 martie 2022, Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și contribuția lunară datorată Centrului de Asistenta Medico-Socială Lădești de beneficiarii serviciilor medico-sociale și/sau de susținătorii legali ai acestora pentru anul 2022, Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Vâlcea, pentru perioada 2020-2023, Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului privind sistemul de alimentare cu apă și apă uzată în județul Vâlcea, revizuit la nivelul anului 2022, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea.

Ce se mai dezbate?

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții: „Construire Arhivă Spital” – Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, Proiect de hotărâre privind modificarea și înlocuirea anexei la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 31 din 7 februarie 2022 privind darea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești a unor bunuri mobile, aflate în domeniul privat al Județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Comuna Vaideeni și UAT Județul Vâlcea pentru realizarea studiilor/ documentațiilor tehnice premergătoare depunerii spre finanțare a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în stațiunea turistică Voineasa-Județul Vâlcea-Adventure Park”, Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Orașul Călimănești și UAT Județul Vâlcea pentru realizarea unor lucrări de reabilitare, pentru intersecțiile DJ 703G cu străzile Gării și Nicolae Bălcescu, în zona Monumentului Jiblea Veche, orașul Călimănești, Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru membrii CA al RAJDP Vâlcea, pe anul 2022, Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune al UAT-Județul Vâlcea referitor la cumpărarea imobilului (teren) în suprafață de 736 mp, situat în Râmnicu Vâlcea, strada Mircea Stancu nr.11, punct Valea Răii, Copăcelu, jud. Vâlcea, identificat prin nr. cadastral 59378, făcând parte din monumentul istoric situl arheologic de la Râmnicu Vâlcea, punct „Copăcelu” cod LMI 2015: VL-I-s-A-09508, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la Societatea Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor provizorii în CA al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în CA al Școlii Profesionale Speciale Bistrița, Diverse.

Posting....