Management forestier responsabil la instituția condusă de vâlceanul Mihăilescu


Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Asociația WWF Programul Dunăre – Carpați România au semnat, recent, un nou protocol de colaborare. Acest protocol are ca obiectiv sprijinul reciproc în scopul promovării unui management forestier responsabil. La întâlnirea care a avut loc la sediul Romsilva au participat vâlceanul Gheorghe Mihăilescu (foto, în centrul imaginii) – directorul general al Romsilva, Radu Vlad – coordonator proiecte regionale păduri și Radu Nicolae Melu – manager național departament păduri din cadrul WWF Programul Dunăre – Carpați România și profesioniști din cadrul Regiei. Protocolul la care facem referire stabilește termenii cooperării celor două părți semnatare în cadrul proiectelor derulate în vederea susținerii unui management forestier responsabil pentru o dezvoltare durabilă în ecoregiunea Dunăre Carpați.
Colaborarea dintre cele două instituții va consta în desfășurarea unor activități comune specifice care vizează:
• identificarea pădurilor cu valoare ridicată de conservare și managementul adecvat al acestora;
• creșterea capacității instituționale privind gestionarea siturilor mondiale ale patrimoniului natural UNESCO;
• creșterea capacității factorilor interesați pentru a facilita o implicare proactivă și constructivă a acestora în procesul de certificare a pădurilor;
• evaluarea riscului privind tăierile fără drept și măsuri de atenuare a acestora;
• dezvoltarea unei metodologii pentru evaluarea eficienței sistemelor de pază a pădurilor și de control al recoltării ilegale de material lemnos;
• organizarea de seminarii de instruire şi audituri interne pentru a facilita implementarea unitară a prevederilor standardului național pentru management forestier pentru România.
Cu privire la aceste aspecte, Gheorghe Mihăilescu, directorul general al Romsilva a declarat: ,,Acest nou protocol de colaborare consolidează colaborarea pe care organizațiile noastre au început-o în urmă cu zece ani și cred că este dovada faptului că o organizație neguvernamentală de mediu, responsabilă și voluntară, consideră Regia un partener serios și preocupat de gestionarea durabilă a pădurilor proprietate publică a statului din România. Acesta este cel de-al zecelea protocol de colaborare semnat cu WWF România. Îmi exprim, pe această cale, disponibilitatea de a colabora cu toate organizațiile de mediu pentru informarea corectă a opiniei publice cu privire la managementul și gospodărirea sustenabilă a pădurilor din România. O comunicare comună corectă și mai aplicată va duce la o educație a populației pentru a înțelege complexitatea activității de gospodărire a pădurilor.”