MADR anunță controale prin piețe


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin inspectorii din cadrul Direcțiilor pentru Agricultură Județene, se asigură în permanență, dar cu o intensitate sporită în această perioadă datorată creșterii volumului de legume și fructe din producția autohtonă, că sunt respectate prevederile Legii nr. 145/2004 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produ­selor din sectorul agricol. În baza legislației specifice domeniului, res­pectiv Legea Pomiculturii nr.348/2003 Republicată și Legea nr. 312/2003 -Republicată- privind producerea și comercializarea legumelor și fructelor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se asigură că toate loturile de legume și fructe expuse la vânzare indiferent de proveniență, autohtonă, import sau comerț intracomunitar îndeplinesc toate cerințele standardelor de comercializare referitoare la calitate și etichetare, pe toată filiera de comercializare: hipermarket-uri, market-uri, magazine comer­ciale, piețe agroalimentare. Sunt urmărite cu rigurozitate obiectivele principale în cadrul acestor acțiuni de monitorizare și inspecție: Asigurarea unui spațiu distinct și semnalizat vizibil de minim 40 % din numărul total de tarabe din piață pentru producătorii agricoli autohtoni, persoane fizice, în special, sau producători agricoli organizați conform OUG 44/2008; Depistarea și sancționarea fenomenului de substituire a legumelor și fructelor autohtone cu cele provenite din import sau comerț intracomu­nitar; Etichetarea corectă a produselor, legume și fructe, expuse la comer­cializare prin indicarea locului de producție, a denumirii cultivatorului, a datei recoltării și a prețului, pentru a se distinge producția autohtonă de cea provenită din import sau din spațiul intracomunitar; Trasabilitatea loturilor de legume și fructe provenite din import sau comerț intracomunitar prin indicarea corectă pe documentele însoțitoare a țării de origine, facturi fiscale ce sunt emise de depozitari către comercianții de legume și fructe cu amănuntul.