Liceele vâlcene, „căptuşite” cu camere video


Toate liceele din judeţ vor fi dotate cu camere de supraveghere video, în baza unui proiect al Inspec­toratului Şcolar Judeţean şi al pri­măriilor localităţilor pe raza cărora se află unităţile şcolare. Mai precis, 60 de camere video vor fi montate în liceele vâlcene, în vara acestui an, va­loarea investiţiei fiind de 3,5 mili­oane lei. Până-n prezent, din datele furnizate de şefa învăţământului vâl­cean, Gabriela Ene (foto), 50% din licee au sisteme de supraveghere video. „Violenţa provine şi din consu­mul de etnobotanice, fapt pentru care trebuie îmbunătăţită paza în şcoli, în licee. La finele acestei săptămâni, la Drăgăşani, va avea loc o instruire a psihopedagogilor, unde vom discuta despre violenţă şi consumul de etno­bo­tanice”, a precizat Gabriela Ene. Men­ţionăm că, din cele cinci „maga­zine de vise”, doar două mai funcţio­nea­ză, acestea fiind supravegheate video.

Trei şcoli râmnicene, fără nicio formă de pază

Din totalul unităţilor de învăţă­mânt vâlcene, doar 40 din mediul ur­ban şi 164 din mediul rural benefi­cia­ză de o formă de pază. Există însă şi 126 de şcoli care nu dispun de nici un fel de pază: agenţi sau camere  de supraveghere video, motivând lipsa resurselor financiare pentru aceste investiţii. Datele furnizate de comisa­rul Marcel Sărdaru din cadrul Com­par­timentului Ordine Publică atestă faptul că trei unităţi şcolare din Râm­nic nu au asigurată paza, nici agenţi, nici camere video, fiind vorba despre Şcoala nr. 2, Şcoala cu clasele I-IV Goranu şi Şcoala Copăcelu. Şcoli precum nr.9 şi nr.10 au asigurată paza doar pe timpul zilei.