La Horezu, finalul de an aduce ședință ordinară cu patru puncte


Joi, 19 decembrie, cu începere de la ora 16.00, consilierii locali ai orașului Horezu sunt convocați pentru ședința ordinară aferentă lunii care urmează să se încheie. Întâlnirea aleșilor locuitorilor urbei de sub Buila se va desfășura, ca de obiecei, în Sala de Conferințe a Casei de Cultură „Constantin Brâncoveanu”. Aceasta va avea, spre deosebire de alte ședințe ordinare, mai puține puncte pe ordinea de zi. Adică, doar patru puncte, după cum urmează:
1.Prezentarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare;
2.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului orașului Horezu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA” să aprobe retragerea comunei Stroești, încheierea actelor adiționale la Actul Constitutiv și al Statutul Asociației și împuternicirea președintelui Asociației pentru semnarea acestora;
3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 313 mp.și a clădirii cu destinația «Grup sanitar» cu regim de înălțime P – ce aparțin proprietății publice a orașului Horezu;
4.Aprobarea suplimentării susținerii financiare a echipei de fotbal „Asociația Clubul Sportiv Flacăra Horezu” în sezonul 2019/2020.