La 9 august, parcul „Zăvoiul” a împlinit 162 de ani (1)


Barbu_StirbeyData de 9 august 1850 reprezintă momentul fondării Grădinii Publice din Râmnicul Vâlcii, atunci prin Ofisul Dom­nesc Nr.1355, Domnul Ţării Ro­mâ­neşti, Dimitrie Barbu Ştirbei hotă­răşte transformarea păduricii ce se întindea de-a lungul râului Râmnic în partea de sud-vest a oraşului în loc de „preumblare obştească şi o mulţu­mi­toare petrecere într-acel loc…”.

Din caseta personală „…încre­din­ţăm una sută icosari noi, din partea noas­­tră, iar apoi pentru a fi ţinere bună, îi facem venit anual de lei 500 din Casa Sfatului Orăşenesc din acest oraş…”.

Aşa se începe anevoioasa şi îndelungata activitate de creare a parcului, care va dura mai mulţi ani.

Oferim o cronologie selectivă care cuprinde o seamă de evenimente   importante din istoria Grădinii Publice „Zăvoiul”:

17.03.1856/18.05.1856 „Se exe­cu­tă lucrări în Grădina Publică, se va construi o CIŞMEA DE PIATRĂ DE FÂNTĂNARUL PASTIRIE ÎN CEL MULT DOUĂ LUNI PENTRU  PREA­SLĂ­VIREA ÎNALTULUI DOMNITOR BARBU ŞTIRBEI”.

26.04.1872 „Se dă în arendă un bufet la Grădina Publică Zăvoiul”.

13.12.1872 „Se fac reparaţii la îm­prejmuirea Grădinii Zăvoiul, strică­ciuni făcute de inundaţia din 1871, făcute de răul Râmnic”.

01.06.1874 „Tudorache, împreună cu şase muzicanţi se obligă să cânte în Grădina Publică Zăvoiul în toate duminicile şi joile, de la ora şase la ora nouă seara”.

1.06.1883-1.09.1883 „Muzica Re­gi­mentului 2  Dorobanţi va concerta în Grădina Zăvoiul, duminica, marţea şi joia de la orele 5 până la 9 după-amiaza, precum şi duminica”.

10.02.1884 „Se încep lucrările de refacere a podului principal prin care se intra în Grădina Publică a oraşului”.
CONTINUARE…