IȘJ Vâlcea a oferit răspunsuri și clarificări în cazul tânărului care a sesizat redacția noastră


Lunile trecute, redacția noastră a fost sesizată, în mai multe rânduri, de către un tânăr, care ne-a prezentat câteva presupuse nereguli care s-ar fi petrecut la Liceul Tehnologic „Ferdinand I” din Râmnicu Vâlcea și care l-au vizat în mod direct. Concret, tânărul, fost elev al acestei unități educaționale în anul școlar 2017/2018, susține că nu a fost informat corect atunci când s-a adresat secretariatului instituției pentru a afla câte absențe avea pe semestrul al II-lea din anul școlar 2017/2018. Tânărul ne-a prezentat documente în care arăta că, pentru un alt răspuns care i-a fost oferit de către același liceu în urma unei sesizări pe care a depus-o a existat o inadvertență în ceea ce privește numărul de înregistrare care i-a fost transmis pentru respectivul răspuns (în sensul că, în urma unei erori de dactilografiere, se făcea referire la un răspuns care avea un număr de înregistrare diferit de cel pe care îl primise tânărul).
De asemenea, tânărul ne-a pus la dispoziție, în copie, conținutul unei adrese pe care a transmis-o Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea (înregistrată cu numărul 2039/06.05.2019) prin care solicita să fie sancționată atât conducerea Liceului Tehnologic „Ferdinand I” Râmnicu Vâlcea, cât și fosta dirigintă a tânărului din anul școlar 2017/2018 pentru faptul că l-au indus în eroare în ceea ce privește numărul de absențe pe care îl înregistra în semestrul al II-lea din acel an școlar. Concret, tânărul care a sesizat redacția noastră ne-a prezentat documente din care reieșea că avea un număr total de 17 absențe (dintre care 15 motivate), iar în răspunsul pe care l-a primit de la liceu scria că avea doar 15 absențe (motivate), nefăcându-se nicio referire la cele două absențe care apăreau ca fiind nemotivate.
Prezent la sediul redacției noastre, tânărul a mărturisit că nu consideră normal modul în care instituția școlară a tratat solicitările sale, apreciind că un liceu respectabil din județul nostru ar trebui să acorde mai multă atenție unor astfel de sesizări. În plus, așa cum a precizat în scris în solicitarea pe care a depus-o la IȘJ Vâlcea, tânărul ne-a declarat că a fost indus în eroare de către reprezentanții Liceului Tehnologic „Ferdinand I” Râmnicu Vâlcea prin faptul că nu i s-a comunicat numărul corect de absențe de pe semestrul al II-lea din anul școlar 2017/2018.

Ce a solicitat tânărul prin adresa depusă la IȘJ Vâlcea în data de 6 mai 2019?

După cum am precizat mai sus, tânărul care a sesizat redacția noastră cu privire la aspectele amintite ne-a pus la dispoziție, în copie, adresa pe care a înaintat-o Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea în data de 6 mai 2019 (înregistrată cu numărul 2039). Spre o bună informare a opiniei publice și o înțelegere a cronologiei în care s-au desfășurat aspectele semnalate, prezentăm conținutul acestei adrese formulată de către fostul elev:
„În anul școlar 2017/2018 am fost elev la Liceul Tehnologic Ferdinand I din Râmnicu Vâlcea. În data de 16.06.2018, am depus o cerere la secretariatul liceului, având numărul de înregistrare 1200, în care am cerut să fiu informat în scris câte absențe am pe semestrul al II-lea, cât am media la purtare pe semestrul al II-lea și cât am media generală pe anul școlar 2017/2018.
Conducerea Liceului Ferdinand I a eliberat o adresă având numărul de înregistrare 1212 în care scria că am media generală 7 (șapte), absențe pe semestrul al II-lea 15 (motivate), media la purtare 10 (zece) și adresa era scrisă de d-na Lupu Iuliana (n. red. Este vorba despre fosta dirigintă a elevului în anul școlar 2017/2018).
Pe data de 16.10.2018, am depus încă o cerere la secretariatul Liceului Ferdinand I, înregistrată cu numărul 1975. Răspunsul eliberat pentru cererea cu numărul 1975 avea numărul 2156/08.11.2018 și în acest răspuns scria: «Conform Regulamentului Cadru de Organizare și Funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5029/2016, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Titlului VII, art. 102, alin. (5), se pot motiva absențe, în limita a 20 de ore de curs pe semestru, pe baza cererilor scrise de elevul major. În ceea ce privește a doua parte a acestei solicitări, în semestrul I ați avut 29 de absențe motivate, iar în semestrul al II-lea, 15 absențe motivate».
Pe data de 12.03.2019, am depus o petiție la secretariatul IȘJ Vâlcea. Pe data de 12.04.2019, mi-a fost eliberat un răspuns, având numărul de înregistrare 1267. Din acest răspuns, am înțeles că, pe semestrul al II-lea, am avut un număr de 17 absențe, dintre care 15 erau motivate, în anul școlar 2017/2018.
Vă rog insistent să sancționați conducerea Liceului Tehnologic Ferdinand I Râmnicu Vâlcea și pe doamna Lupu Iuliana pentru că m-au indus în eroare și mi-au scris în adresele eliberate că eu am doar 15 absențe motivate (n. red. și nu 17 absențe așa cum a reieșit din documentele pe care fostul elev le-a prezentat redacției noastre).
Doresc să primesc răspuns în scris.”

Ce răspuns a oferit IȘJ Vâlcea pentru adresa depusă de către tânăr?

Tânărul care a sesizat redacția noastră ne-a pus la dispoziție, tot în copie, și răspunsul pe care l-a primit din partea Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea în urma adresei pe care v-am prezentat-o mai sus. Având acest răspuns (datat 4 iunie 2019), semnat de inspector școlar general prof. Andra Bica și inspector școlar prof. Dumitru Dumbrăvescu, considerăm util a-l expune în interiorul acestui material spre a continua înțelegerea cronologică a demersurilor pe care le-a efectuat fostul elev:
„Urmare a adresei dumneavostră transmisă și înregistrată la IȘJ Vâlcea cu nr. 2039/06.05.2019, prin care prezentanți presupuse aspecte petrecute în cadrul Liceului Tehnologic Ferdinand I, municipiul Râmnicu Vâlcea, vă comunicăm următoarele:
• din analiza documentelor școlare și a discuțiilor purtate cu conducerea unității de învățământ reiese faptul că ați fost elev al Liceului Tehologic Ferdinand I, municipiul Râmnicu Vâlcea, doar în anul școlar 2017/2018 (…) pe care l-ați promovat cu media 7.00;
• în urma verificării catalogului clasei (…), s-a constatat că în semestrul al II-lea ați acumulat un număr total de 17 absențe, din care 15 sunt motivate;
• în adresele transmise către dumnevoastră de către Liceul Tehnologic Ferdinand I, municipiul Râmnicu Vâlcea, (adresa nr. 1212/19.06.2019 și adresa nr. 2156/08.11.2018) se precizează că ați avut un număr total de 15 absențe motivate pe semestrul al II-lea, anul școlar 2017/2018, neprecizându-se nimic de absențele nemotivate;
• în adresa IȘJ Vâlcea nr. 1267/12.04.2019 s-a precizat că, în semestrul al II-lea, anul școlar 2017/2018, ați cumulat un număr total de 17 absențe, din care 15 motivate;
• IȘJ Vâlcea va monitoriza în continuare modul în care se realizează completarea documentelor specifice încheierii situației școlare.”

Clarificări din partea inspectorului general al IȘJ Vâlcea, Andra Bica, pe marginea acestor aspecte

În urma situațiilor semnalate și a documentelor depuse la redacția noastră de către tânărul în cauză, spre o temeinică analiză a acestor situații, am solicitat un punct de vedere inspectorului școlar general din cadrul IȘJ Vâlcea, Andra Bică. Mai jos, vă prezentăm răspunsurile primite din partea reprezentantei Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea cu privire la mai multe aspecte în privința cărora tânărul a ridicat obiecții:
• de ce nu a fost sancționată conducerea Liceului Tehnologic Ferdinand I: „În anii petrecuți la conducerea IȘJ Vâlcea m-am confruntat cu situații mult mai grave decât cele pe care vi le-a prezentat fostul elev al liceului la care faceți referire. Chiar dacă elevul a solicitat sancționarea conducerii unității școlare și a dirigintei, nu am considerat că ar fi necesare astfel de măsuri. Despre demiterea conducerii liceului nici nu ar putea fi vorba. Nu se pune problema în acest sens. Noi, vom continua să monitorizăm activitățile specifice care se desfășoară în acest liceu și în celelalte unități de învățământ din județ, aceasta fiind de altfel o obligație a noastră”.
• un punct de vedere despre aspectul prezentat de fostul elev privitor la faptul că Liceul Tehnologic Ferdinand I nu i-a oferit răspuns la una dintre adrese (acest răspuns a fost oferit ulterior, după sesizarea IȘJ Vâlcea): „Din ce cunosc, elevul a primit în cele din urmă răspuns pentru acea adresă. Nu consider că i-au fost afectate interesele prin acea întârziere. Chiar dacă se adresa justiției, mai mult decât obligarea instituției școlare la oferirea unui răspuns nu cred că ar fi putut primi. Elevul a primit așadar răspunsul solicitat și consider că situația respectivă a fost lămurită”.
• cum este comentată eroarea de dactilografiere apărută în unul dintre răspunsurile pe care le-a primit elevul (în sensul că un număr de înregistrare apărea trecut în mod eronat): „Aici vorbim despre o eroare materială. Deși nu sunt de dorit, astfel de erori mai apar în activitățile curente pe care le desfășoară instituțiile publice. Cel mai adesea, acestea sunt îndreptate chiar de către instituția care le-a comis. Nici în această situație nu consider că elevului i-a fost afectat vreun interes prin faptul că într-un răspuns oferit de liceul în cauză se făcea referire, în mod eronat, la un anumit număr de înregistrare”.
• o explicație a conținutului ultimului punct din răspunsul pe care IȘJ Vâlcea l-a oferit tânărului în data de 4 iunie 2019, acolo unde se arăta că inspectoratul „va monitoriza în continuare modul în care se realizează completarea documentelor specifice încheierii situației școlare” (n. red. în opinia noastră, considerăm că acest răspuns nu era suficient de explicit și am solicitat informații suplimentare): „Acea precizare se referă la faptul că Inspectoratul Școlar are ca îndatorire și obligație totodată monitorizarea modului în care unitățile de învățământ completează documentele școlare ce intră în aria lor de competență. Vorbim aici inclusiv despre cele specifice încheierii situației școlare, după cum se precizează acolo. În răspunsul oferit persoanei despre care discutăm, este vorba, evident, despre monitorizarea activităților care se desfășoară în cadrul Liceului Tehnologic Ferdinand I. Însă, fac precizarea că noi desfășurăm astfel de activități în toate instituțiile școlare din subordinea Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea. Suntem obligați să verificăm toate documentele încheiate de unitățile școlare, însă, în cazul care v-a fost prezentat vorbim despre aspecte specifice încheierii situațiilor școlare”.

Opinia conducerii Liceului Tehnologic „Ferdinand I” cu privire la acestă situație

Continuând documentarea pe marginea aspectelor care ne-au fost expuse de către tânărul care s-a prezentat la sediul redacției noastre, am considerat necesar să solicităm și să prezentăm în acest material și un punct de vedere exprimat de conducerea Liceului Tehnologic „Ferdinand I” Râmnicu Vâlcea. Explicații pe marginea acestui subiect ne-au fost oferite de către prof. Mădălina Ochia, directorul liceului amintit:
„Fostul elev a depus mai multe adrese la secretariatul acestei unități școlare. Am avut un control de la Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea strict cu privire la aspectele pe care fostul nostru elev le-a sesizat în adresele pe care le-a depus acolo. Unitățile școlare sunt verificate periodic de către IȘJ Vâlcea, dar controlul despre care vă spun acum a vizat în mod direct aspectele care au fost sesizate de către fostul nostru elev. Din punctul meu de vedere, în urma controlului respectiv nu a reieșit faptul că instituția noastră l-a prejudiciat cu ceva pe fostul elev. El a reclamant diferite aspecte, care au fost atent verificate în timpul controlului care a fost efectuat la instituția noastră, unitate în care el a fost elev în anul școlar 2017/2018. Cu ocazia acestui control, au fost verificate documente și au fost solicitate puncte de vedere inclusiv de la cadrele didactice pe marginea acestui subiect. (…) Repet, sunt de părere că unitatea de învățământ a respectat regulamentele școlare și prevederile Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). De aceea, nu cred că fostul elev al instituției noastre a fost prejudiciat în vreun fel”.
* Notă: facem precizarea că, în privința aspectelor semnalate de către tânăr și prezentate în acest amplu material, am dorit să obținem un punct de vedere și din partea profesoarei Iuliana Lupu, diriginta elevului în anul școlar 2017/2018. Acest demers nu a putut fi dus la bun sfârșit deoarece, din discuțiile purtate cu directoarea Liceului „Ferdinand I”, am aflat că fosta dirigintă a elevului se confruntă cu unele probleme de natură familială (în sensul că, fiind și foarte în vârstă, tatăl profesoarei traversează momente dificile, fiind afectat de probleme serioase de sănătate, iar dumneaei îl îngrijește și îl supraveghează în fiecare zi). Într-o astfel de situație familială a doamnei Lupu, am considerat că nu ar mai fi cazul să insistăm pentru a primi un punct de vedere referitor la aspectele care au fost prezentate în acest material!).