Învățați să trăiți sănătos


Astăzi, 3 noiembrie, cu înce­pere de la ora 16.00, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea va fi gazda ediției cu numărul șase a dez­baterii „Arta de a trăi sănătos”. În programul evenimentului se re­găsesc teme ce țin de preve­nirea bolilor infecțioase, factorii de risc pentru starea de sănătate a inimii, precum și informații legate de nutriție, acestea din urmă fiind prezentate de elevii școlii sanitare postliceale „Carol Davila” din Râmnicu Vâlcea. In­trarea este gratuită, iar partici­­pan­ții vor fi invitați, la finalul dez­baterilor, să adreseze întrebări specialiștilor din domeniul me­di­cal prezenți la eveniment. Me­di­cii care vor discuta despre te­me­le mai sus menționate sunt Alina Kaproș, Sorin Marciuc și Ilie Petrescu. La final, facem cunos­cuți organizatorii celei de-a șa­sea ediții a dezbaterii „Arta de a trăi sănătos”. Aceștia sunt: Fo­ru­mul Cultural al Râmnicului, Aso­ciația Seniorilor din Educație, Știință și Cultură Vâlcea, Ins­pec­to­ratul Școlar Județean Vâlcea, Spitalul Județean de Urgență Vâl­cea, Colegiul Medicilor Vâl­cea și, evident, Biblioteca Jude­țeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea.