Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 aprilie 2021

Începe PNDR-ul?


Conform presei de specialitate, Ministerul Agriculturii se pregătește să lanseze ,la începutul lunii mai, două dintre cele mai importante măsuri de accesare a fondurilor europene prin PNDR: Submăsura 4.1- „Sprijin pentru investiții în exploatații agricole” și Submăsura 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.
Pentru aceste două submăsuri, întârzierile sunt provocate din cauza nefinalizării procedurilor administrative prin care noile dosare ale solicitanților urmează să fie preluate și selectate.

Etapa I 2016
(aprilie-mai)

Submăsura 1.1 – „Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe” Apel nr. 1 Formare profesională pentru beneficiarii M10; Apel nr. 2 For­mare profesională pentru fermieri, în special beneficiarii SM6.1, SM 6.3.
Submăsura 2.1 – „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microîntreprinderi și întreprinderile mici” (Consiliere elaborare și implementare plan de afaceri pentru fermieri tineri, fermieri care activează în ferme mici și beneficiarii ai SM 6.1 și SM 6.3)
Submăsura 4.1 – „Sprijin pentru investiții în exploatații agricole”
Submăsura 4.1a – „Sprijin pentru investiții în exploatații pomicole”
Submăsura 4.3 – „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” – componenta drumuri acces agricol
Submăsura 4.3 – „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” – componenta irigații
Submăsura 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”
Submăsura 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”
Submăsura 7.2 – „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”
Submăsura 7.6 – „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural”
Submăsura 10.1 – Agro-mediu și climă
Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică
Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică
Submăsura 13.1 – Plăți compensatorii în zona montană
Submăsura 13.2 – Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative
Submăsura 13.3 – Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice
Submăsura 16.4 – „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol”
Submăsura 16.4a – „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol”

Etapa II 2016
(mai-iunie)

Submăsura 1.2 – „Activități demonstrative și acțiuni de informare pentru fermieri”
Submăsura 2.1 – „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microîntreprinderi și întreprinderile mici” (Consiliere acordată beneficiarilor care au angajamente de agro-mediu)
Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea /marke­tingul produselor din sectorul agricol” (Se așteaptă procedurile de la AFIR pentru sM agricole în data de 13.05.2016)
Submăsura 4.2a – Sprijin pentru investiții în procesarea /marketingul produselor din sectorul pomicol (Se așteaptă procedurile de la AFIR pentru sM agricole în data de 13.05.2016)
Submăsura 4.3 – schema ABER (drumuri forestiere) – „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” – componenta drumuri acces silvic (Exista draft-uri pentru Ordin, Ghid și procedură, dar finalizarea lor este condiționată de aprobarea modificărilor aduse H.G.(termen de finalizare jumătatea lunii mai)
Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale (Este trimis draft-ul schemei de minimis modificata la CC, dar finalizarea ei este condi­ționată de aprobarea modificărilor aduse H.G. Ghidul și procedura sunt în lucru finalizarea este con­diționată de aprobarea modi­ficărilor aduse H.G. și a schemei de minimis – termen de finalizare jumătatea lunii mai)
Submăsura 6.4 – „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” (Introducerea în SFC a corecției materiale (reintroducerea ”etc.” la principiul de selecție referi­toare la sectoarele prioritizate). Draft-ul schemei de minimis modifi­cată este trimis la CC pentru observații, finalizarea și avizarea acesteia este condiționată de aprobarea modificărilor aduse H.G. Ghidul și procedura sunt în lucru finalizarea este condiționată de aprobarea modificărilor aduse H.G., a schemei de minimis – termen de finalizare jumătatea lunii mai)
Submăsura 7.2 – schema de minimis – „Sprijin pentru investiții în crearea și modernizarea infrastruc­turii de bază la scară mică în domeniul educațional și social” (Exista draft-uri pentru Ghid și procedura, dar finalizarea lor este condiționată de aprobarea modifi­cărilor aduse H.G. Termen de finalizare jumătatea lunii mai).
Submăsura 7.6 – schema de minimis – „Sprijin acordat pentru stimularea investițiilor asociate conservării patrimoniului și pentru menținerea tradițiilor și moștenirii spirituale” (Există draft-uri pentru Ghid și procedură, dar finalizarea lor este condiționată de aprobarea modificărilor aduse H.G. – termen de finalizare jumătatea lunii mai)
Submăsura 9.1 – Înființarea grupurilor de producători în se­ctorul agricol” (Se așteaptă procedurile de la AFIR pentru sM agricole în data de 13.05.2016)
Submăsura 9.1a – Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” (Se așteaptă procedurile de la AFIR pentru sM agricole în data de 13.05.2016)

Etapa III 2016
(iunie-iulie)

Submăsura 2.1 – „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microîntreprinderi și întreprinderile mici” (Consiliere pentru înființarea și dezvoltarea formelor asociative ale fermierilor)
Submăsurile 4.2/4.2a scheme GBER – Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole” și „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole” (Se așteaptă procedurile de la AFIR pentru sM agricole în data de 24.05.2016)
Submăsura 6.5 – Schema pentru micii fermieri (Se așteaptă procedurile de la AFIR pentru sM agricole în data de 24.05.2016)
Submăsura 15.1 – Plăți pentru angajamente de silvo-mediu
Submăsura 16.1 – „Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse” (Se așteaptă procedurile de la AFIR pentru sM agricole în data de 24.05.2016)
Submăsura 16.1a – „Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvol­tarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol” (Se așteapta procedurile de la AFIR pentru sM agricole în data de 24.05.2016)

Etapa IV 2016
(iulie-august)

Submăsura 2.1 – „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microîntreprinderi și întreprinderile mici” (Consiliere elaborare și implementare plan de afaceri pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici din mediul rural și beneficiari ai SM 6.2 și SM 6.4)
Submăsura 8.1 – Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite.

Etichete: , ,

Alte articole de la Agricultura