Încă o zi decisivă pentru viitorul CET


Complexul Energetic Oltenia a convocat, pentru data de 20 octombrie, AGEA, având ca puncte pe ordinea de zi aprobarea transferului cu titlu oneros, prin procedura de negociere directă a Unităţii Miniere de Carieră Berbeşti (UMC Berbeşti) către CET Govora, producătorul de energie termică care alimentează municipiul Rm. Vâlcea și platforma industrială Oltchim. Al doilea punct, pe ordinea de zi, vizează aprobarea transferu­lui cu titlu gratuit a unui teren de jumătate de hectar din Turceni (mai pre­cis, 5.112 mp) aflat în proprie­tatea Complexului, teren aferent unei creşe. Statul a pregătit, încă din primăvară, printr-o ordonanță de urgență, transferul minelor Berbești și Alunu, care aprovizionează cu cărbune CET Govora, precum și ștergerea unor datorii neplătite ale CET Govora către CEO, pentru cărbu­nele livrat, de 159,2 milioane lei. Preţul de transfer al UMC Berbeşti ar urma să nu fie mai mic decât va­loarea recomandată de un eva­lua­­tor autorizat, iar scopul este redu­cerea arieratelor. În nota de fundamentare a OUG, din primă­vară, se arată că activitatea CET Govora depinde indisolubil de furni­za­rea de lignit în scopuri energe­tice, de la carierele Alunu și Ber­bești ale CE Oltenia, cele două so­cietăți semnând, în 2010, Contrac­tul de furnizare nr. 666. Guvernul mai precizează că cele două cariere au fost concepute special pentru a alimenta cu cărbune CET Govora. Între timp, una dintre probleme a fost aceea că Oltchim nu plătea agentul termic furnizat de către CET Govora. Astfel că restanțele CET Govora către CEO au tot crescut. Aşa se face că Guvernul a găsit de cuviinţă să facă un acord, prin care să se transfere active de la CE Oltenia la CET Govora.