Încă doi pași pentru Centre de colectare a laptelui în zona montană!


Senatul a adoptat proiectul de lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană. Ajutorul acordat fermierilor este în valoare totală de 60 de milioane de euro, iar banii vor fi investiți în crearea de centre de colectare a laptelui din zona montană. Prin acest Program, se instituie o schemă de finanțare prin care fermierii/beneficiarii primesc maximum 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale realizării de centre de colectare a laptelui în zona montană.
Intensitatea sprijinului poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale cu condiția ca ajutorul maxim combinat să nu depășească 90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției pentru: tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în Program; investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice; cooperativele constituite în conformitate cu prevederile Legii 566/2004 cu modificările și completările ulterioare.
Finanțarea se acordă o singură dată pentru un beneficiar privat și pentru un singur obiectiv dezvoltat prin Program.
În categoria beneficiarilor vor intra persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; grupuri de producători; persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole 566/2004 cu modificările și completările ulterioare; persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației; persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăților 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.
Toți acești beneficiari privați ai ajutorului trebuie să desfășoare activități în agricultură și/sau industrie alimentară.
Centrele de colectare a laptelui vor fi construite pe baza unor proiecte-tip puse la dispoziția beneficiarilor de Agenția Zonei Montante. Proiect-tip înseamnă documentația tehnico-economică elaborată de AZM, conform legislației în vigoare, pentru realizarea și dotarea unei construcții-cadru, amplasată în zona montană, care corespunde standardelor în domeniu și se încadrează în bugetul previzionat pentru finanțarea acestui Program.
În centrele de colectare se face preluarea cantităților de lapte și păstrarea acestuia în recipiente specifice.
Valoarea totală a programului atinge 60 milioane euro, echivalentul în lei, la data accesării programului, iar banii sunt asigurați de la bugetul de stat.
Numărul centrelor de colectare, tipul acestora, amplasamentul în localitățile din zona montană, proiectul-tip de realizare se stabilesc anual prin ordin al ministrului agriculturii. Centrele de colectare a laptelui din zona montană, realizate în cadrul acestui Program, pot presta servicii și altor beneficiari privați, pe bază de contract de prestări-servicii.
Schema de ajutor de stat se notifică la Comisia Europeană. În situația în care decizia Comisiei Europene conține prevederi noi sau diferite față de schema notificată, prevederile schemei de ajutor se completează și/sau se modifică.
Senatul a adoptat acest proiect de lege pe data de 28 februarie 2018. Inițiatorii legii au cerut ca aceasta să fie adoptată în regim de urgență. Pe 5 martie 2018, Biroul Permanent al Camerei Deputaților nu a fost de acord cu această solicitare. Deci, legea nu va urma procedura de urgență. Proiectul de lege pentru acordarea acestui ajutor crescătorilor de animale se află, în acest moment, pe masa Comisiei de agricultură din Camera Deputaților. Membrii Comisiei au termen de depunere a amendamentelor până la data de 14 martie 2018, iar Comisia trebuie să depună un raport până la data de 22 martie 2018.
Camera Deputaților este for decizional.