În sfârşit, intrăm în rândul lumii: obligaţii clare în colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor


Specialiştii din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Vâlcea, împreună cu firme de proiectare şi consultanţă, lucrează de aproape 5 ani la punerea în operă a unui proiect extrem de important legat de colectarea şi depozitarea deşeurilor solide. Noi am gândit acest proiect ca o mare investiţie menit să rezolve problemele de dezvoltare a unui sistem de management al deşeurilor la standarde europene care să dea soluţii pe întregul lanţ al gestionării, începând cu separarea, transferul şi tratarea şi încheind cu compostarea şi reciclarea. Valoarea de implementare a acestui proiect este de peste 32,5 milioane euro fără TVA, din care 4.913.694 euro se asigură cu finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat. Prin proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Vâlcea” urmărim cu maximă atenţie să soluţionăm problemele de mediu  cu care ne confruntăm de multă vreme. În egală măsură vom rezolva şi o mare problemă de ordin social, de a elimina gropile de gunoi neconforme, formate din depozitarea necontrolată a deşeurilor care au devenit adevărate focare de infecţie, cu risc major asupra sănătăţii populaţiei.

Starea de lucruri în materie de deşeuri nu este specifică doar judeţului Vâlcea sau României, ea suscintă griji şi preocupări majore la nivel european şi planetar. În urmă cu aproape 6 ani, Comisia Europeană a emis Directiva 98/CE prin care s-a instituit obligativitatea statelor membre de a încuraja şi asigura colectarea şi separarea deşeurilor în vederea asigurării unei gestionări economice eficiente. Prin Directivă, ca şi prin alte norme legislative europene sunt stabilite obiective clare privind reutilizarea şi reciclarea, precum şi limitarea depozitării deşeurilor în gropi de gunoi. Potrivit acestor norme, până în anul 2015, autorităţile locale sunt obligate să pună la punct condiţiile pentru colectarea separată a patru tipuri de deşeuri  – hârtie, mase plastice, metale şi sticlă. România s-a angajat ca până în anul 2020 să atingă un nivel de reciclare a deşeurilor, pe cele patru tipuri, de minimum 50% din masa totală colectată, faţă de situaţia actuală când doar 6,3% din deşeuri sunt colectate selectiv.

Trebuie făcută precizarea că, din păcate, la capitolul producerii de deşeuri, românii au ajuns campioni europeni. În fiecare an, de exemplu, un român din mediul urban generează în medie aproximativ 346 kg deşeuri menajere. La nivelul întregii ţări, anual se strâng peste 19 milioane tone de deşeuri din care o treime provine din gospodăriile populaţiei, în schimb ne situăm pe ultimul loc în Uniunea Europeană la reciclarea gunoiului. 

Mărturisesc că am salutat din toată inima iniţiativa de la începutul lunii februarie a Camerei Deputaţilor de a adopta o lege de completare şi modificare a Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor. Obiectivul iniţiativei legislative este, printre altele, de a impune companiilor care operează servicii de salubrizare să implementeze sisteme clare de colectare selectivă a celor patru fracţii principale de deşeuri: hârtie, plastic, metale şi sticlă. De-acum, operatorii din sistemul salubrizări, vor avea obligaţia să ţină evidenţa şi să raporteze lunar autorităţilor publice locale cantităţile de deşeuri reciclabile predate către unităţile specializate pentru reciclare. Este o obligaţie care nu va putea fi respectată dacă nu se vor îngriji să pună la dispoziţie cetăţenilor şi celorlalţi deţinători de deşeuri necesarele pubele, saci şi containere pentru precolectare separată.

Noul act normativ ne va îndemna să arătăm că am învăţat din greşeli şi practici neconforme şi că suntem capabili să punem în aplicare articolele 11, 28 şi 29 din Directiva – Cadru 2008/98/CE în perspectiva exerciţiului bugetar european pe următorii 7 ani.

Dr. ing. ION CÎLEA,

preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea