În direct cu… Europa


De astăzi, timp de trei zile, între orele 10.00-14.00, în Holul Mare al Bibliotecii, se desfăşoară vizionarea şedinţei plenare a Parlamentului European din luna iulie. Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: • Bilan­ţul Preşedinţiei daneze; • Concluziile reuniunii Consiliului European (28-29 iunie 2012); • Acordul comercial de com­batere a contrafacerii dintre UE și statele membre ale acesteia, Austra­lia, Canada, Japonia, Republica Co­reea, Statele Unite Mexicane, Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederația Elvețiană și Statele Unite ale Americii; • Dezbateri comune despre: Brevetul European; Directiva privind cerințele de capital; Statutul Curţii de Justiţie a UE, Alinierea la Tratatul de la Lisabona; • Accesul la serviciile bancare de bază; • Programul activităţilor Preşedinţiei ci­priote a Consiliului; • Pregătirea pro­gramului de lucru al Comisiei pe 2013; • Acordarea asistenței financiare co­munitare în domeniul rețelelor trans­eu­ro­pene de transport și energetic; • Norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori; • Spriji­nul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; • Organizarea co­mu­nă a piețelor agricole și dispoziții specifice referitoare la anumite produ­se agricole; • Finanțarea politicii agri­co­le comune; • Sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agri­colă; • Dezbateri privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept. Aceste vizionări sunt organizate de Centrul EUROPE DIRECT Vâlcea, din cadrul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea. Informaţiile ne-au fost oferite de Dana Rădulescu şi Ioa­na Mazilu-Manolescu, consilieri de comunicare ai Centrului EUROPE DIRECT.