În data de 13 februarie: Principesa Maria, invitat special la aniversarea a 90 de ani ai Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea


După cum vă informam și în edițiile noastre anterioare, sâm­bătă, 13 februarie 2015, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea va ser­ba cele nouă decenii de exis­tență printr-un eveniment cu totul special. Pentru a cântări și mai mult în importanță, momentul va be­neficia și de prezența Alteței Sale Regale, Principesa Maria, cea mai mică dintre fiicele Regelui Mihai.
Alteța Sa Regală Principesa Maria a României s-a născut în exil, la Copenhaga, în ziua de 13 iulie 1964. Principesa a venit pe lume în lipsa tatălui său, care urma activități profesionale la New York Stock Exchange. Regele Mihai a fost informat prin telefon că a devenit, pentru a cincea oară, tată. Cea mai tânără dintre principesele României a fost botezată în cre­dința ortodoxă, iar nașa de botez a fost Principesa Moștenitoare Mar­ga­reta, sora ei. Principesa Maria a locuit și studiat în Elveția, apoi a petrecut cea mai mare parte a vieții în Statele Unite ale Americii. Acolo a făcut studii de puericultură și a lucrat, pentru o vreme, în domeniul îngrijirii copiilor. A lucrat la New York, în relații publice, în cadrul unor companii private. Apoi, Alteța Sa Regală a locuit în Statul New Mexico și a activat în domeniul con­sultanței private. Principesa a pe­trecut, în ultimii ani, Crăciunul la Săvârșin, în compania Majestăților Lor și a Altețelor Lor Regale. Prin­ci­pesa a fost de mai multe ori în vizită în țară și la București, din 1997 până în 2014. Cea mai im­portantă ședere în țară a Princi­pe­sei Maria a fost aceea de la Crăciunul anul 1997, când în­treaga Familie Regală s-a regăsit la București, pentru prima oară împreună, pe pământ românesc. Alteța Sa Regală Principesa Maria a României a împlinit, la data de 13 iulie 2014, vârsta de 50 de ani, prilej cu care Majestatea Sa Regele și-a dat acordul ca sărbătorirea jubileului Principesei Maria să aibă loc la București, cu ocazia zilei de 10 Mai.
Astfel, pe data de 7 mai 2014, seara, Alteța Sa Regală Principesa Moștenitoare a conferit, în numele Regelui Mihai I, Ordinul Coroana României în grad de Mare Cruce Principesei Maria. După cere­mo­nie, a avut loc un dineu în onoarea Principesei Maria, pentru aniversa­rea împlinirii vârstei de 50 de ani. La ceremonie și dineu au luat parte Altețele Lor Regale Principele Radu și Principele Nicolae, pre­cum și personalități din autoritatea politică, mediul academic și din societatea civilă. În toamna anului 2014, Principesa Moștenitoare Mar­gareta a cerut surorii sale să se mute definitiv în România.
Principesa Maria a urmat calea propusă de Custodele Co­roanei și, în ianuarie 2015, s-a mu­tat la București. Alteța Sa Regală Principesa Maria reprezintă Fa­mi­lia Regală în diverse ocazii, în Bu­curești, în comunitățile locale și în străinătate. Principesa Maria spri­jină diverse proiecte cu caracter social și de promovare a eco­no­miei românești.