Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 octombrie 2020

În atenția primarilor! Totul despre noua strategie privind achiziţiile publice


• Strategia privind achiziţiile publice, document aprobat de Guvern, are în vedere o reaşezare a sistemului şi o mutare a accentului de la procedură la proces
• „Noua abordare” în domeniul achiziţiilor publice, „mută accentul de la procedură la proces, de la valoarea contractului propriu-zis la „value for money” şi la costul întregului ciclu de viaţă al unei achiziţii, de la supra-reglementare la o legislaţie suplă, dublată de ghiduri coerente, actualizate, consolidate şi validate de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice”

Potrivit unui comunicat oficiala de presă, „Strategia are în vedere o reaşezare a sistemului, pornind de la funcţiile esenţiale pentru o mai bună funcţionare: asigurarea legife­rării, elaborarea de politici publice, monitorizare şi supervizare, sprijin operaţional şi help-desk, control şi remedii şi căile de atac. De ase­menea, măsuri incluse în acest do­cu­ment au scopul să profesio­nalizeze personalul din domeniul achiziţiilor publice, fapt care, pe termen mediu şi lung, va contribui la cheltuirea eficientă a banului public prin creşterea calităţii procesului de achiziţii şi, implicit, prin creşterea capacităţii administrative”.

Cele mai importante capitole

Strategia este structurată pe cinci capitole şi vizează realizarea unui set de acţiuni în perioada 2015 – 2016, cu efecte pentru întreaga perioadă de programare bugetară 2014 – 2020. Unul dintre capitole vi­zează calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opţiunilor de trans­punere a noilor directive euro­pene în legislaţia naţională. „Pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ, vor fi promovate noi legi în materie de achiziţii publice, care vor transpune cele mai recente directive europene în domeniu şi vor conţine măsuri care să remedieze neajunsurile constatate în aplicarea actualei legislaţii. Mai exact, vor fi adop­tate patru legi distincte privind: achiziţiile publice (clasice), achiziţiile sectoriale (utilităţile), concesiunile şi parteneriatul public-privat, respectiv remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor. Aceste patru acte normative vor înlocui cadrul legal existent în domeniul achiziţiilor”, se arată în comunicat. Legile avute în vedere vor fi urmate de norme metodologice şi ghiduri explicative. Totodată, Strategia vizează coerenţa generală şi eficienţa cadrului instituţional. „Sunt avute în vedere dezvoltarea funcţiei de asistenţă (help-desk) astfel încât să permită accesul direct la îndrumări metodologice/ ghiduri pe probleme specifice, asigurarea sprijinului operaţional prin dezvoltarea de ghiduri online ce vor conţine documentaţii de atribuire standard pentru anumite sectoare. Monitorizarea, supervizarea şi asigurarea unui sistem de remedii şi căi de atac îmbunătăţit sunt alte acţiuni avute în vedere”, potrivit aceluiaşi comunicat. De asemenea, documentul urmăreşte regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii publice prin „dezvoltarea controlului intern, eficientizarea controlului extern ex-ante, îmbunătăţirea şi extinderea sistemelor pentru a preveni conflictele de interese, eficientizarea controlului ex-post”. Strategia îşi propune şi întărirea capacităţii autorităţilor contractante cu accent pe profesionalizare şi aspecte ce ţin de integritate printr-o serie de acţiuni între care: elabo­rarea de îndrumare şi instrumente pentru autorităţile contractante, mă­suri legislative pentru soluţionarea unor problema­tici comune în mana­ge­mentul pro­iectelor, profesio­nalizarea persona­lului, mecanisme pentru întărirea capacităţii autori­tăţilor contractante şi agregarea cererii. Funcţiile de mo­nitorizare şi supervizare ale sistemului de achiziţii publice din România sunt luate, de asemenea, în calcul.
„Strategia are în vedere dezvoltarea acestor sisteme, astfel încât să devină funcţionale şi efi­ciente, prin stabilirea unor indicatori relevanţi care să fie extraşi automat din SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice), înfiinţarea unui departament dedicat în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, instituirea unor proceduri de corelare a funcţiei de monito­ri­zare cu cea de supervizare şi cu cea de formulare a politicilor pu­blice”. Din perspectiva impactului concurenţial şi asupra mediului de afaceri, „reforma în domeniul achi­ziţiilor publice va permite implemen­tarea unui mecanism de cooperare instituţională între autorităţi, pentru prevenirea şi combaterea practicilor coluzive între ofertanţi”, iar în ceea ce priveşte impactul social „scopul reformării achiziţiilor publice nu se va rezuma doar la realizarea de economii, ci vor putea fi utilizate ca un instrument pentru implemen­ta­rea de politici în domeniile mediului, social sau al eficienţei energetice”.

Ajutor pentru primării ca să poată trece iarna

Potrivit unui comunicat oficial de presă, primăriile care au nevoie de ajutor de încălzire pentru sezonul rece se pot împrumuta, în condiţii avantajoase, din Trezorerie în limita a 700 de milioane de lei. Măsura a fost aprobată prin rectificarea bugetară însă că administraţiile locale trebuie să-şi modernizeze sistemele de încălzire.

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Headlines