În această săptămână: GREUTATE CERAMICĂ, un exponat cu o poveste de milenii


Muzeul de Istorie Vâlcea vă propune, în această săptămână, să vă bucurați de o piesă din lut ars de culoare cenușiu-brun, pastă poroasă, arsă puternic.
„Lungime = 15,8 cm; lățime = 7,9 cm. Pe corp se află două perforații circulare dispuse lateral. Putea fi folosită la războiul de țesut vertical. Cercetări sistematice: Copăcelu, 1961, D. Berciu. În anul 1960, în urma unui sondaj efectuat de marele arheolog Dumitru Berciu în curtea fostului SMT (Staţiunea de Maşini şi Tractoare), a fost descoperit situl arheologic de la Copăcelu-Valea Răii”, sună descrierea, pe scurt, a exponatului amintit.

Secretele de la Valea Răii

„Pentru începuturile Neoliticului în Europa, studiul culturii Starčevo-Criş (Körös) este un element definitoriu, aceasta fiind prezentă în România prin mai multe situri arheologice. Din punct de vedere al repartiţiei în spaţiu a siturilor Starčevo-Criş, aşezarea de la Copăcelu-Valea Răii este singura din regiunea subcarpatică a Olteniei, fiind destul de izolată de celelalte. Din acest considerent, aşezarea poate oferi informaţii importante privind manifestările cultural-artistice şi estetice ale comunităţilor de aici.
Din nefericire, nu există multe datări cu 14C pentru aşezarea de la Valea Răii, pentru a stabili o cronologie absolută. Una din datări a fost efectuată la cererea cercetătorului Dumitru Berciu în anii ’60 ai secolului XX rezultând o perioadă în date calibrate cuprinsă între 5485 – 5334 BC, conform probei de laborator KN – 102. Cornelia Magda Mantu, care s-a ocupat de cronologia absolută a neo-eneoliticului, încadrează descoperirile neolitice timpurii de la
Valea Răii în fazele III-IV ale culturii Starčevo-Criş10. După cronologia propusă de cercetătorul Gheorghe Lazarovici, devenită ulterior un adevărat sistem de referinţă, aşezarea se încadrează în fazele IIIB-IVA ale culturii Starčevo-Criş, în timp ce Marin Nica o încadrează în fazele Cârcea III-IV. Pe baza similitudinilor cu alte descoperiri arheologice aparţinând culturii Starčevo-Criş de pe teritoriul României, dar şi a altor datări cu C14, putem încadra descoperirile de aici într-un interval de timp cuprins între anii 6.660 – 5.300 BC11”, explică angajații muzeului vâlcean.