Ianuarie 2015: 3.879 de concedii medicale eliberate de CAS Vâlcea


• în 2014, s-au eliberat 38.222 de concedii medicale • la finele lui ianuarie a.c., CAS Vâlcea înregistra cereri de restituire a indemnizațiilor de concedii medicale din octombrie 2014
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vâlcea informează că, în conformitate cu prevederile OUG 158/2005, sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din contribuţiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie.  Această activitate se realizează de către compartimentul de specialitate din cadrul CAS.  Menționăm că, în anul 2014, la nivelul județului Vâlcea au fost eliberate un număr de 38.222 concedii medicale. Principalele coduri de afecțiune pentru care s-au eliberat acestea sunt: 20.700 concedii pentru cod 01-“Boala obișnuită”, 9.540 pe cod 06 – “Urgență medico-chirurgicală”, 3.817 pe cod 08 – “Sarcina și lăuzie”, 1.515 pe cod 14 -”Neoplazii”, 634 pe cod 13” Boală cardio-vasculară”.   Concediile medicale au fost eliberate în cursul anului 2014 de către medici de familie (15.671 concedii medicale), medici din ambulatoriul de specialitate (15.864 concedii medicale) și medici din unități sanitare cu paturi (6.687 concedii medicale). În cursul lunii ianuarie a.c., la nivelul județului Vâlcea au fost eliberate 3.879 concedii medicale, din care 1.968 concedii medicale eliberate de către medicii de familie, 1.358 de medici din ambulatoriul de specialitate și 553 de medici din unități sanitare cu paturi. Din cauza numărului mare de cereri de restituire a indemnizațiilor de concedii medicale, și în raport cu bugetul alocat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la data de 31 ianuarie, CAS Vâlcea înregistrează cereri nesoluționate din luna octombrie 2014.  Pentru angajatorii care au depus documente cu erori, CAS Vâlcea a emis notificări pentru corectarea acestora. În urma notificărilor primite, nu toți agenții economici s-au prezentat să-și rectifice erorile în vederea recuperării indemnizațiilor de concedii medicale. Reamintim angajatorilor ca termenul general de prescripție pentru aceste sume este de 3 ani. Potrivit Ordinului CNAS nr.627/2010, pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical în condițiile OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, plătitorii de indemnizații pot sesiza CAS referitor la eliberarea certificatelor de concediu medical numai pentru angajații sau asigurații proprii. Sesizarea se adresează Casei de Asigurări de Sănătate cu care medicul are încheiată convenție pentru eliberarea certificatelor de concediu medical și va cuprinde obligatoriu: denumirea angajatorului, datele de identificare ale acestuia, descrierea punctuală a cazurilor, copie a certificatelor de concediu medical care urmează a fi controlate, istoricul acordării de concedii medicale angajatului în cauză, menționarea realizării stagiului de cotizare. Sesizările anonime sau cele care nu cuprind datele și documentele precizate nu se iau în considerare și se clasează. Datele ne-au fost furnizate de Alin Voiculeț, președinte-director CAS Vâlcea.