Gripa aviară, în atenția ANSVA


Potrivit unui comunicat oficial de presă, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a intensificat măsurile de biosecuritate în fermele de păsări şi monitorizarea stării de sănătate a efectivelor de păsări după ce s-au confirmat focare de gripa aviară în Occident. „ANSVSA aplică această conduită preventivă de fiecare dată când este informată de către Comisia Europeană, prin sistemul de alertă pentru bolile animalelor, confirmarea unor noi focare de boală. Se vor desfăşura următoarele acţiuni, fiind informate structurile teritoriale: Organizarea de întâlniri şi instruiri pentru informarea şi conştientizarea fermierilor, a medicilor veterinari de liberă practică, a vânătorilor şi paznicilor fondurilor de vânătoare etc, asupra semnelor clinice ale influenţei aviare şi ale bolii de Newcastle şi despre necesitatea notificării, în regim de urgenţă, către DSVSA județeana, a oricăror suspiciuni de boală; Se va solicita sectorului avicol să intensifice măsurile de profilaxie nespecifică şi să întărească măsurile de biosecuritate în fermele de păsări, pentru a putea preîntâmpina orice evenimente de ordin epidemiologic nedorite; Efectuarea de controale privind respectarea cerinţelor de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări; Informarea privind semnele clinice de boală şi necesitatea notificării DSVSA judeţene, de către deţinătorii de exploataţii non-comerciale, a oricăror suspiciuni de boală;Intensificarea activităţilor de monitorizare a statusului de sănătate al păsărilor şi notificarea imediată a suspiciunilor de boală; Se vor dispune măsuri pentru limitarea circulaţiei păsărilor de curte în perimetrele exploataţiilor, şi se vor informa fermierii asupra condiţiilor de circulaţie a păsărilor din exploatațiile comerciale. DSVSA judeţene care au în raza de competenţă graniţă cu state terţe vor încheia protocoale de colaborare la nivel local cu inspectoratele judeţene ale poliţiei de frontieră, pentru ca acestea să le notifice orice caz de găsire a păsărilor bolnave sau cadavre de păsări în zona de patrulare. Reactualizarea stocurilor de materiale şi a structurilor de intervenţie, prevăzute în planurile de contingenţă de la nivel local” se mai arată în document.