Gala Economiei Vâlcene 2016, programată pentru 25 noiembrie


• tradiționalul eveniment va avea în prim plan firmele cu un sfert de veac de activitate împlinit în acest an

Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea organizează vineri, 25 noiembrie, orele 18.00, la BallRoom OK, Gala Economiei Vâlcene, ediţia 2015. Respectând tradiţia recunoaşterii performanţei şi excelenţei în afaceri, evenimentul îşi propune să aducă laolaltă, din nou, superlativele economiei judeţului nostru.
În conformitate cu metodologia de realizare a Topului Firmelor Vâlcene, sursele de informaţii utilizate au fost: informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor comerciale pentru anul anterior, conforme cu directivele europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice; informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Au fost admise în Topul Firmelor Vâlcene entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior: profit din exploatare pozitiv; cifră de afaceri de minim 500.000 lei. Nu au fost admise grupurile de interes economic (GIE), firmele al căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului şi impozitele şi taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depăşeşte cuantumul creanţelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului, precum şi firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă. Firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă nu au fost incluse în Topul Firmelor Vâlcene. Clasamentul este structurat pe şase domenii de activitate: Cercetare-Dezvoltare şi High-Tech; Industrie; Agricultură, Pescuit, Piscicultură; Construcţii; Servicii; Comerţ şi Turism. Domeniile sunt împărţite pe grupe de activitate conform codului CAEN, publicat în Monitorul Oficial nr. 293/2007 şi al obiectului de activitate declarat de firme pe propria răspundere în situaţiile financiare pentru anul anterior.
Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, care stabileşte criteriile de încadrare a firmelor, după cum urmează: microîntreprinderi – au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei; întreprinderi mici – au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane de euro, echivalent în lei; întreprinderi mijlocii – au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro; întreprinderi mari – au între 250 şi 999 de salariaţi; întreprinderi foarte mari – au peste 1000 de salariaţi. Pentru firmele care au maxim 249 de salariaţi, depăşirea unuia dintre criteriile de încadrare determină trecerea firmei în clasa următoare de mărime. Clasamentul judeţean de firme conţine câte maxim 6 firme pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, determinate prin ordonarea descrescătoare a punctajului total.
Ediţia XXII a Galei va onora şi cele 295 de firme înfiinţate în anul 1991, adică la startul acestei competiţii.