FORUMUL CULTURAL AL RÂMNICULUI, la ceas aniversar


Pe 3 mai 2021, în ziua a doua a Sfintelor Paşti, Forumul Cultural al Râmnicului împlineşte două decenii de la înfiinţare. Pe 6 aprilie 2001, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, s-a întrunit Comitetul de iniţiativă, care a convenit constituirea Forumului Cultural al Râmnicului, ca asociaţie cu caracter neguvernamental, apolitic şi nonprofit. Pe 3 mai 2001, în Sala de şedinţe a Consiliului Municipal Râmnicu Vâlcea, a avut loc reuniunea de întemeiere, validată prin votul unanim al Adunării Generale.
Scopul său fundamental, înscris în Statut, este generos şi vizează realizarea unui dialog sistematic şi permanent al Primăriei cu societatea civilă, cu oamenii de cultură, ştiinţă şi artă din municipiu, din judeţ şi din ţară, pentru promovarea valorilor culturale reprezentative, pentru stimularea şi dezvoltarea vieţii spirituale vâlcene.
Cu preţuire şi recunoştinţă consemnăm numele personalităţilor de prestigiu care au fost membri fondatori (vom aminti și funcțiile pe care le ocupau la momentul întemeierii Forumului Cultural):
• ing. Traian Sabău – primarul municipiului Râmnicu Vâlcea;
• PS Irineu Slătineanu – prof. univ. dr., vicar al Episcopiei Râmnicului
• prof. dr. Dumitru Andronie – managerul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale;
• conf. univ. dr. Gheorghe Bonciu – preşedintele Tribunalului Judeţean Vâlcea;
• prof. dr. Gheorghe Deaconu – consilier şef al Inspectoratului pentru Cultură şi Culte Vâlcea;
• prof. Eugen Deca – directorul Muzeului Judeţean Vâlcea;
• prof. dr. Gheorghe Dumitraşcu – preşedintele Fundaţiei „Dascălul vâlcean”, care a depus mult suflet pentru materializarea iniţiativei;
• ing. Emilian Frâncu – director general al TV „Vâlcea Unu”;
• prof. univ. dr. docent Titu Georgescu – Universitatea „Spiru Haret”;
• lector univ. dr. Ioan Şt. Lazăr – Universitatea „Spiru Haret”;
• prof. Dumitru Lazăr – director Biblioteca Judeţeană Vâlcea;
• prof. dr. Doru Moţoc – scriitor, jurist
• Toma Mihăescu – secretarul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea;
• Petre Petria – cercetător, Biblioteca Judeţeană Vâlcea;
• prof. univ. dr. Alexandru Popescu-Mihăeşti – Universitatea „Spiru Haret”;
• ing. drd. Mihai Sporiş – director general „Electrocentrale” Râmnicu Vâlcea;
• prof. drd. Ion Soare – consilier superior la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale;
• prof. Gheorghe Vieru – inspector general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Vâlcea.
Subliniem că activitatea prolifică pe care a desfăşurat-o Forumul Cultural de-a lungul anilor demonstrează că iniţiativa constituirii a fost inspirată, valoroasă. Acesta şi-a îndeplinit în mod responsabil atribuţiile şi a contribuit, prin mijloace specifice, la dezvoltarea vieţii cultural-spirituale nu numai în municipiul Râmnicu Vâlcea, dar şi în judeţul nostru. Gama manifestărilor s-a îmbogăţit şi diversificat permanent, punându-se un accent deosebit pe conţinutul ştiinţific şi eficienţa lor în plan educativ-formativ, fiind bine apreciate de către participanţi. Totodată, este îmbucurător faptul că Forumul Cultural a reuşit să conlucreze funcţional cu autorităţile publice municipale şi judeţene, cu instituţiile de învăţământ, cultură, arte, culte, sanitare, pentru protecţia mediului înconjurător, cu alte asociaţii, fundaţii şi societăţi cu profil cultural şi ştiinţific, cu mass-media locală.
Se cuvine să menţionăm la loc de frunte Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea şi Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, principalul partener de activitate, care a asigurat, în mod gratuit, un spaţiu corespunzător, ca sediu permanent, care funcţionează ca un adevărat laborator de creaţie, dar şi Consiliul Judeţean Vâlcea, ambele instituţii acordând sprijin financiar pentru editarea unor publicaţii bine apreciate: revistele „Forum”, „Forum V”, volumul „Studii vâlcene”, cele trei volume ale Enciclopediei Judeţului Vâlcea şi altele.
La acest moment de bilanţ rodnic putem sintetiza că Forumul Cultural al Râmnicului s-a afirmat ca un factor activ în viaţa cultural-spirituală a Vâlcii, demonstrându-şi pe deplin utilitatea. Regretăm că restricţiile impuse de pandemia de COVID-19 nu ne-au permis, în 2020 şi în prima parte a anului în curs, să ne desfăşurăm activitatea în condiţii normale, nici să organizăm acum manifestări specifice celebrării a 20 de ani de la constituirea asociaţiei.
La ceas aniversar, Consiliul director al Forumul Cultural al Râmnicului exprimă întreaga gratitudine celor care l-au creat, membrilor săi care au activat cu pasiune pentru o misiune nobilă, partenerilor, colaboratorilor, celor care ne-au sprijinit demersurile bazate pe un voluntariat cu multiple valenţe civice, în folosul semenilor noştri şi sperăm într-o conlucrare la fel de fructuoasă şi în viitor.
Dorim vâlcenilor şi românilor de pretutindeni sărbători liniştite, cu sănătate şi speranţă în suflet!
Gheorghe PANTELIMON, vicepreşedinte Forumul Cultural al Râmnicului