Fereastră pentru banii PNDR


AFIR primește în perioada 29 ianuarie – 30 aprilie 2018 solicitări pentru finanțarea proiectelor de înființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvoltă proiecte pilot și noi produse în sectorul agricol și în cel pomicol prin submăsurile 16.1 (agricol) și 16.1a (pomicol) din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Alocarea financiară stabilită pentru prima sesiune de primire a solicitărilor de finanțare pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale în sectorul agricol este 6.676.044 euro și 5.850.768 euro pentru sectorul pomicol.
În plus, AFIR precizează că, în cazul proiectelor depuse prin submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, nu se vor efectua vizite pe teren suplimentare. În ceea ce privește verificarea cererilor de finanțare depuse în cadrul submăsurii 6.1, etapa lunară iulie 2017, zona non montană, AFIR vă aduce la cunoștință că nu se va mai realiza verificarea pe teren, având în vedere că pentru această etapă nu mai există disponibil din alocarea anuală (așa cum rezultă din Raportul de selecție aferent etapei lunare anterioare – respectiv, etapa II– iunie 2017, zona non-montană – a submăsurii 6.1). În această situație, etapa de evaluare se va finaliza doar în baza verificării documentare, fără efectuarea vizitei pe teren (dacă aceasta nu s-a efectuat deja).
Informații oferite de Alina Păunoiu, director OJFIR Vâlcea (foto).