Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

31 octombrie 2020

Ești țăran calamitat? Uite cum poți primi ajutor!


• statul dă prioritate la subvenție numai celor cu patalama de producător

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat pe site-ul său textul Ordonanței de Urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie – septembrie 2015. Astfel, în urma monitorizării și eva­luării situațiilor centralizatoare comunicate de către Instituția Prefectului și Direcția pentru Agricultură Județeană la Centrul Operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a rezultat că sunt afectați circa 173,5 mii de fermieri, pe o suprafață de circa 1,65 milioane hectare, cele mai afectate fiind culturile de porumb boabe, floarea soarelui, soia, cartof, sfecla de zahar, legume în câmp, plante de nutreț, pășuni și fânețe. Cei care pot beneficia de acest ajutor sunt, conform articolului 3 din Ordonanță, pro­ducătorii agricoli care își desfășoară activitatea în producția agricolă primară, respectiv:
a) producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
b) producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprin­deri familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
c) producători agricoli persoane juridice, precum și orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii.
Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de stat beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative:
a) să dețină proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 și 20 octombrie 2015, conform legislației pentru situațiile de urgență, asumat de semnatari și în care să fie înscrise cel puțin informații privind cultura, suprafața calamitată, precum și procentul de calamitare de peste 30%;
b) să fie înregistrați în evidențele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015;
Potrivit actului normativ, nu sunt eligibili schemei, beneficiarii prevăzuți la alin. (1) care sunt declarați de APIA neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafața aferenta anului 2015, în urma controlului administrativ. Se acordă plăți compensatorii pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, floarea soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahar, legume în câmp, plante de nutreț, pășuni și fânețe. Pentru culturile prevăzute mai sus, suprafața pentru care se acordă ajutorul de stat, aferentă fiecărei culturi, nu poate depăși suprafața determinată în urma controlului admi­nistrativ al cererii unice de plată pentru anul 2015, se mai notează în proiectul Ordonanței de Urgență. Ajutorul de stat reprezintă o plată compensatorie care acoperă cel mult 20% din pierderea de venit de 100% aferentă culturilor menționate, plata compensatorie diferențiată în funcție de procentul de calamitare înscris în procesele verbale de constatare și evaluare a pagubelor. Actele se vor depune la APIA până pe data de 30 noiembrie. Fermierii ale căror culturi au fost afectate de secetă și care înde­plinesc condițiile de eligibilitate trebuie să depună la APIA, până la data de 30 noiembrie 2015, următoarele documente:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului per­soană fizică sau, după caz, împuterni­cire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat;
b) copie a atestatului de producător, după caz;
c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțu­lui/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal;
d) copie a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor;
e) dovada coordonatelor bancare/trezo­rerie, după caz.
Documentele trebuie prezentate și în original, în vederea certificării de reprezentantul APIA, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.
După cum vă informam și în edițiile noastre anterioare, Direcția Agricolă a transmis la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale conform adresei nr. 161655/09.09.2015, situa­ţia centralizată la nivel de judeţ care s-a realizat în baza datelor cuprinse în procesele verbale întocmite de către Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. Astfel, statistica oficială vorbește de pagube înregistrate la porumb, pe 2.593 hectare la o valoare de 3.941.660,90 lei, grâu – 217,03 ha și 308.393,84 lei, ovăz – 37,64 ha și 4.4274,07 lei, sorg – 189,29 ha și 749.889 lei, tutun 1,70 ha și 702 lei, fasole 11,80 ha și 19.609,06 lei, cartofi – 2,36 ha și 29.064 lei, floarea soarelui 1.780,30 ha și 2.506.271,94 lei, lucernă – 67,35 ha și 61.480,90 lei, vie – 41,90ha și 165.599,20 lei, livezi – 362,22 ha și 818.148,96 lei, legume 100,97 ha și 1.539.028,20 lei, Plante nutreţ – 86,37 ha și 163.524,82 lei, păşune – 1.159,87 ha și 382.848,01 lei, fâneaţă – 79,42 ha și 38.135 lei, soia – 206,51 ha și 684.498,60 lei, orz 1,80 ha și 1.582 lei, rapiţă – 3,25 ha și 3.429,38 lei, pepeni verzi – 0,10 ha și 636 lei. În total, e vorba de 6.948,88 ha și o pagubă de 11.458.776,08 lei.

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Economie