„Energie verde” la Mădulari!


În comuna păstorită de primarul Daniel Dimulescu (foto), instituţiile publice sunt alimentate cu „energie verde”. Aceasta este furnizată de panouri fotovoltaice. Proiectul s-a realizat cu fonduri alocate din bugetul local şi cu sprijin din partea companiei Petrom. Panourile fotovoltaice au fost montate pe acoperişurile instituţiilor publice din localitate: baza sportivă, căminul cultural, şcoala, dispensarul şi clădirea primăriei. Întreaga reţea produce peste 17 KW/ oră, fiind o investiţie care a redus cheltuiala cu iluminatul public la zero.