Gheorghe Păsat, secretar de stat în Ministerul Lucrărilor Publice: „Elaborăm strategia națională de reducere a riscului seismic”


Vâlceanul Gheorghe Păsat, secretar de stat în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, a participat zilele trecute la simpozionul cu tema „43 de ani de la cutremurul din 1977”, desfășurat la Biblioteca Naţională a României, în vederea creșterii gradului de conștientizare a populației privind riscurile seismice. Evenimentul a făcut parte din seria acțiunilor de informare în domeniul prevenirii și pregătirii riscurilor la dezastrele naturale, organizate în contextul „Zilelor Protecției Civile”, în perioada 26 februarie – 4 martie 2020, de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. „MLPDA, în calitate de autoritate de reglementare în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, are atribuții de coordonare a activităților de elaborare a reglementărilor tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente și participă la elaborarea programelor pentru educarea populației privind comportarea în caz de seisme. În plus, derulăm un proiect finanțat din fonduri europene, care are, ca principal obiectiv, elaborarea strategiei naționale de reducere a riscului seismic, care se adresează tuturor tipurilor de clădiri vulnerabile (clădiri publice și private, clădiri rezidențiale și nerezidențiale)”, a precizat Păsat.
Proiectul „Consolidarea capacității de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în renovarea fondului construit național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic” este implementat în perioada 2019-2021, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” și cu sprijinul Băncii Mondiale. Obiectivele principale ale strategiei naționale de reducere a riscului seismic vizează: siguranța fondului construit existent la acțiuni seismice; eficientizarea programelor de finanțare a lucrărilor de intervenție (consolidare) la clădirile existente.