E GATA: Guvernul discută astăzi despre un mare schimb imobiliar în Râmnic, în valoare de milioane de euro!


Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astăzi, 3 martie 2021, figurează, la punctul V «Note», aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Bdul Nicolae Bălcescu nr. 26, județul Vâlcea, din domeniul public al municipiul Râmnicu Vâlcea în domeniul public al statului. Scopul acestei preluării a imobilului teren este acela de dare a lui în administrarea Universității din Pitești, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației.
În considerațiile generale amintite de Guvernul României pentru realizarea acestui demers stau acelea că Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ superior de stat, acreditată, cu aproximativ 10.000 de studenți înscriși în anul universitar 2018-2019 la programele de licență, master, doctorat, care își asumă prin Carta universitară și Planul strategic 2016-2020 o triplă misiune.

Terenul fostei unități militare de la Vlădești revine Primăriei Râmnicului

În acest context, dublat de proximitatea geografică, dar și de afinitățile culturale, sociale, economice, consolidând o istorie de 15 ani de când Universitatea din Pitești are filială la Râmnicu Vâlcea (timp în care au absolvit specializări precum institutori, științele educației, litere, informatică, electronică, științe economice, asistență medicală, administrație publică, câteva mii de studenți din municipiul Vâlcea și împrejurimi), Universitatea și-a fundamentat opțiunea de a dezvolta un centru universitar puternic în imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26.
Prin raportare la sediul în care își desfășoară în prezent activitatea specializările Universității din cadrul filialei Râmnicu Vâlcea, noua locație centrală este mult mai atractivă (vs. „Periferia” fostei unități militare de la Vlădești), crescând semnificativ interesul studenților. Nu este de neglijat nici prestigiul cultural și social al comunității locale, care alocă unei instituții de învățământ superior – cu grad de încredere ridicat – un spațiu privilegiat. Universitatea din Pitești are capacitatea instituțională de a dezvolta programede studiu performante, în directă corelare cu cerințele pieței muncii locale/zonale. La nivelul Universității s-a constituit și este operativ Consiliul Consultativ al Rectorului pentru relația cu mediul economic și social. Totodată, specializările cerute insistent, neacoperite cu personal calificat în anumite sectoare de activitate, vor fi introduse progresiv în oferta educațională a Universității.
Elementele care compun baza materială a imobilului situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26 din municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv spații de învățământ, laboratoare, cămin, cantină, ateliere, sală de sport, odată preluate de Universitate vor fi reintroduse în fluxul firesc de activități specifice, consolidând un mediu academic performant și atractiv pentru zonă/regiune. Imobilul sus menționat a constituit baza materială a Liceului Tehnologic „Oltchim”, unitate de învățământ preuniversitar de stat reorganizată începând cu anul școlar 2018-2019, prin divizare totală, astfel că imobilul a rămas la dispoziția Consiliului Local.
La solicitarea autorităților locale, Ministerul Educației și Cercetării a avizat favorabil solicitarea ca în acest imobil să își desfășoare activitatea de învățământ Universitatea din Pitești. Ca instituție de învățământ superior multidimensională, comprehensivă, Universitatea din Pitești se va baza în dezvoltarea filialelor sale predilect pe oameni din partea locului.

Soluția identificată de Guvern pentru legalizarea schimbului de
terenuri care valorează milioane de euro pe piața liberă!

Potrivit punctului 30 din Anexa 2 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, domeniul public al statului este alcătuit din „(…) terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea: Parlamentul, Președinția, Guvernul, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice subordonate acestora; instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea; unități ale Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului Administrației și Internelor, ale serviciilor publice de informații, precum și cele ale Direcției generale a penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și prefecturile, cu excepția celor dobândite din venituri proprii extrabugetare, care constituie proprietatea privată a acestora”.
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin adresa Serviciului APL, Registrul Agricol și Arhivă nr. 16463/18.04.2019, a comunicat Ministerului Educației și Cercetării Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 103 din 11 aprilie 2019 privind exprimarea acordului de principiu pentru trecerea unui imobil construcții și teren aferent situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, din domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației – Universitatea din Pitești. Totodată, la art. 2 al HCL al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 103/2019 se menționează că trecerea imobilului sus-menționat în domeniul public al statului se va efectua după primirea solicitării Guvernului României, conform prevederilor legale.
„Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, privind emiterea unei hotărâri având ca obiect declararea imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, județul Vâlcea, din bun de interes public local în bun de interes public național și transmiterea acestuia din domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității din Pitești, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației”, se arată în finalul notei transmise de către Guvernului României Primăriei Râmnicu Vâlcea.

Posting....