Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

29 septembrie 2020

Duminică dimineaţă, Armata, în căutare de soldaţi prin River Plaza Mall!


• în cadrul unei campanii promoţionale fără precedent pentru Vâlcea, oferta MAPN a fost prezentată în detaliu în cel mai mare centru comercial din judeţ: între 18 aprilie şi 30 iunie 2017 sunt disponibile 1.656 posturi pentru soldaţi sau gradaţi profesionişti

Evenimentele dedicate Zilei Forţelor Terestre au culminat, duminică, la River Plaza Mall, unde, pe lângă tehnica militară expusă, Armata a decis să-şi facă reclamă pentru ocuparea a nu mai puţin de 1,656 de posturi de soldat/gradat profesionist – seria a II-a 2017, cu termen final la 30 iunie 2017. Dis de dimineaţă, militarii au ajuns la River Plaza Mall cu misiunea clară de a convinge cât mai mulţi tineri să îmbrăţişeze stilul de viaţă kaki.
Centrul Militar Judeţean Vâlcea face recrutări pentru cursurile de învăţământ militar pentru maiştri militari – filiera directă 383 locuri în instituţii de învăţământ preuniversitar militar.
Vizitatorilor le-au fost prezentate şi condițiile minime de recrutare: vârsta între 18 ani, împliniţi până la data începerii programului de instruire, şi cel mult 50 de ani, împliniţi până la data încheierii primului contract de angajare; absolvirea cel puţin a învăţământului general obligatoriu (10 clase) sau dovedirea absolvirii acestuia, până la data începerii programului de instruire. Selecția candidaților se va desfășura în perioada: 29.05-15.09.2017.
Repartizarea candidaților pe unități militare/funcții va avea loc în perioada: 3-5 octombrie 2017, iar prezentarea candidaților fără stagiu militar, în centrele de instrucție se va face la 6 noiembrie 2017, iar a celor cu stagiu militar, în data de 3 ianuarie 2018.
Totodată, reprezentanţii MAPN au adăugat că au început şi înscrierile pentru cursul de formare pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate, serviciile „Medical” sau „Muzici militare”.
Cei interesați se pot înscrie până în data de 16 iunie 2017.
1. Serviciul „Medical”: 19 de locuri la Secţia de instruire şi perfecţionare medico-militară din Focşani. Selecția candidaților se va desfășura în perioada: 15 mai – 10 iulie 2017. Prezentarea candidaților pentru admitere: 28 iulie 2017, până la ora 18:00.
2. Serviciul „Muzici militare”: 25 de locuri la Centrul de Instruire pentru Muzici Militare din Bucureşti. Selecția candidaților se va desfășura în perioada: 15 mai – 3 iulie 2017. Prezentarea candidaților pentru admitere: 20 iulie 2017, între orele 18:00-20:00.
Se vor putea înscrie candidații cu vârsta maximă de 40 de ani împliniți în cursul anului 2017 (45 de ani la data acordării gradului, pentru cei care sunt soldați/gradați profesioniști în activitate).
Pentru serviciul medical este necesară absolvirea învăţământului liceal / postliceal sau universitar de specialitate, cu certificat / diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ.
Pentru serviciul muzici militare competenţele profesionale se evaluează în cadrul probelor de concurs, nefiind necesară prezentarea unui certificat de competențe (este opțională).
Soldaţii şi gradaţii profesionişti (SGP) constituie cel mai numeros corp de personal militar din armată, fiind destinat îndeplinirii funcţiilor de execuţie specifice luptătorilor şi specialiştilor militari, în cadrul microstructurilor de tip echipă, echipaj sau grupă/similare. Gradaţii profesionişti pot îndeplini şi funcţii de comandă la nivelul acestor microstructuri.
SGP participă nemijlocit la procesul de instrucţie individuală şi colectivă din cadrul unităţilor militare, asigură exploatarea şi întreţinerea tehnicii şi armamentului din dotare şi execută paza şi apărarea obiectivelor militare. Gradele acordate SGP sunt următoarele: soldat, fruntaş, caporal.
După repartiţia în unităţi militare, SGP încheie un contract de angajare cu durata de patru ani. La expirarea acestuia, în cazul în care optează să rămână în armată, pot încheia noi contracte de angajare, cu o durată de doi-trei ani.
Limita maximă de vârstă până la care pot fi menţinuţi în activitate SGP din Ministerul Apărării Naţionale este de 55 de ani, vechimea în armată fiind luată în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.
Dezvoltarea instruirii SGP se realizează prin cursuri de perfecţionare/ specializare, stagii de instruire şi acţiuni în teatrele de operaţii. Acestea asigură perfecţionarea deprinderilor de luptători şi specialişti militari, precum şi creşterea rezistenţei fizice şi psihice specifice acţiunilor militare în condiţii de efort, pentru a fi capabili să îndeplinească misiuni specifice, atât izolat, cât şi în cadrul structurilor militare.
SGP constituie principala sursă de formare a subofiţerilor în activitate pe filiera directă, prin parcurgerea și finalizarea studiilor postliceale. De asemenea, potrivit nevoilor de încadrare cu personal ale armatei, aceștia pot să urmeze cursul pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate, pentru armele sau serviciile și specialitățile militare pentru care nu se asigură pregătirea în cadrul Ministerului Apărării Naționale, dacă deţin studii/competențe profesionale specifice.
Totodată, SGP pot fi recrutaţi şi selecţionaţi, potrivit reglementărilor specifice în vigoare, în vederea participării la concursul de admitere la programele de studii pentru formarea pe filiera directă a ofiţerilor în activitate, organizate în instituţiile de învăţământ superior militar, precum şi la programele de studii pentru formarea pe filiera directă a maiştrilor militari în activitate, organizate în instituţiile de învăţământ postliceal militar.
A fi soldat / gradat profesionist înseamnă să ai multe responsabilităţi, posibilitatea de a învăţa şi de a te instrui, precum şi şansa de a contribui la pacea şi securitatea oamenilor.
Soldaţii și gradații profesioniști care au luat parte la diverse misiuni internaţionale s-au bucurat de stima şi aprecierea oficialilor din armatele partenere, pentru contribuţia lor la realizarea obiectivelor politicii de securitate mondială şi regională, pentru competenţa şi implicarea lor. De altfel, militarii pun întotdeauna interesul celorlalţi, al ţării, deasupra interesului propriu. Ei au misiunea nobilă a păstrării integrităţii şi suveranităţii statului, a apărării cetăţenilor ţării, dar şi aceea de a interveni în orice situaţie care afectează desfăşurarea normală a vieţii (calamităţi, dezastre etc.).

Etichete: , , ,

Alte articole de la Actualitate