Directorul Alin Voicescu a bifat toate obiectivele propuse în 2016


Șeful Agenției Județene pentru Protecția Mediului Vâlcea, Alin Voicescu, a prezentat, la ultimul Colegiu Prefectural, planul de măsuri propus pentru îmbunătățirea activității instituției în 2016, fiind bifate toate obiectivele. În ceea ce privește îmbunătățirea colaborării instituționale în vederea optimizării activității de reglementare în domeniul protecției mediului s-au realizat: sprijinirea autorităților locale pentru dezvoltarea unor strategii proprii privind combaterea schimbărilor climatice la nivel local, prin acțiuni de colectare date și informații privind sursele de emisie gaze cu efect de seră și alți poluanți, colaborarea cu Comisariatul Județean de Mediu Vâlcea pentru verificări pe Directiva SEVESO II, IPPC, LCP – în domeniul Controlului poluării industriale, precum și crearea unor mecanisme eficiente pentru îmbunătățirea cooperării între autorități în scopul unei mai bune reglementări în domeniu prin organizare de ședințe ale Comisiei de analiză tehnică în procedurile de reglementare.
S-a continuat implementarea programului național de mediu – Sistemul Integrat de Mediu (S.I.M.) și monitorizarea calității aerului prin rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului. Astfel, optimizarea și dezvoltarea Rețelei Naționale de Monitorizare a calității aerului s-a realizat prin: supravegherea funcționării și calibrarea echipamente stații automate calitate aer prin acțiuni de verificare stații VL – 1 și VL – 2, respectiv 366. Stația VL-1 se află în apropierea Grădinii Zoologice, iar stația VL-2 este amplasată pe platforma chimică. Au fost încheiate protocoale de colaborare cu instituții de învățământ, ONG-uri etc. pentru îmbunătățirea activității de informare publică și activității de educație ecologică, conform Calendarului de mediu.
Au fost derulate parteneriate cu: Primăria Râmnicului, Biblioteca Județeană, Direcția Silvică, Inspectoratul Școlar Județean.
Sub coordonarea directorului APM Vâlcea, Alin Voicescu, au fost organizate tot felul de acțiuni de mediu, amintind: „Programul Casa Verde”, „Ziua Zonelor Umede”, „Ziua Mondială a Mediului”, „Luna Pădurii” etc.
S-au mai desfășurat activități de conștientizare a factorilor responsabili și a publicului privind gestionarea deșeurilor și a substanțelor chimice periculoase. , referindu-ne la lecții de ecologie, acordarea de consultanță agenților economici și organizzarea de campanii de informare.