Dezbatere românească la Bruxelles pe tema „Venitului de Bază din perspectiva românilor”


Pe 21 septembrie, la Bruxelles, a avut loc o dezbatere românească pe tema Iniţiativei Cetăţenilor Europeni pentru un Venit de Bază în Europa, organizată de Diaspora Progresistă (DP-ROSA). La acest important eveni­ment au fost prezenţi reprezentanţi ai societăţii civile românești din Belgia, Germania, Italia și România. La întâl­nire a fost prezent şi ambasadorul Ro­mâniei în Belgia, Ştefan Tica, care a de­clarat: „Acest eveniment reflectă gradul de maturizare a societăţii civile româ­nești, iar această dezbatere im­por­tantă ar trebui să mobilizeze din ce în ce mai mulţi actori sociali și politici. Recomand ca această dezbatere să fie transferată cu mai multă încredere în România, implicând în același timp parlamentul naţional cât și Parlamentul European”. Agenda evenimentului a inclus urmă­toarele puncte: • Prezen­tarea Iniţiativei Cetăţenești pentru un Venit de Bază în Europa (UBI). Numărul minim de semnături românești necesare: 24.750; • Românii și inovaţia micro-organiza­ţio­nală, socială și poli­tică: o soluţie a noi­lor generaţii. Studiu de caz: Dias­pora Progresistă – Roma­nian Open Society Abroad (DP-ROSA); • Venitul de Bază vs. Sistemul de asigu­rări sociale din Ro­mânia: sunt românii asi­guraţi sufi­cient pentru o Viaţă De­centă, conform Cartei Drepturilor Omu­lui? Cu dez­batere; • Venitul de Bază vs. Platforma Europeană împotriva Sără­ciei și a Excluziunii Sociale: sunt românii săraci și excluși din Europa? Cu dezbatere; UBI = 24.750 de semnături până la 14 ianuarie 2014: semnăm petiţia? Cu dezbatere.

Pentru că n-a putut participa, Am­ba­sa­dorul României la Uniunea Euro­pean, Mihnea Motoc, a trimis o scri­soare organizatorilor, în care scria, prin­tre altele: „Apreciez deosebit de utile astfel de dezbateri care dau ocazia participanţilor să se familiarizeze și să aprofundeze subiecte cu impact real asupra calităţii nivelului de trai”.

Concluziile dezbaterii au fost în direcţia unui suport mai puternic pentru iniţiativa UBI, în următoarele două luni, cu implicarea mai multor reprezentanţi ai societăţii civile, a mai multor surse media și a mai multor reprezentanţi ai scenei politice din toate partidele, aju­tând la creșterea numărului de sem­nă­turi la un minim de 24.750. Pentru a sus­ţine această iniţiativă trebuie com­plet formularul on-line de la adresa: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/index.do?lang=ro.

La acest eveniment a participat şi vâlceanca Cristina Băducu, care este membră fondatoare a Diasporei Pro­gre­sistă – Romanian Open Society Abroad (DP-ROSA).

Posting....