Datele calendarului PNDR 2011


Pentru că solicitările în acest sens au crescut exponențial, Curierul vă pune la dispoziție bor­nele concrete ale acestui an. Pro­gramul Național de Dezvoltare Ru­rală a avut active până la această dată măsurile 141 “Spri­jinirea fer­melor agricole de semi-subzis­ten­ță”, 112 “Instalarea tinerilor fermieri” – care s-a închis la 27 februarie 2011 și măsura 142 “Înființarea grupurilor de producători”. Calendarul pentru anul 2011 arată astfel: – măsura 112 – două sesiuni, între 1-29 iulie și între 3-31octombrie; – măsura 121 “Modernizarea exploatațiilor agri­cole”- o sesiune între 1-31 martie; schema 123 “Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere” – o sesiune între 1-31 martie; măsura 125 “Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii agri­co­le și silvice” – o sesiune între 2-31 mai; măsura 141 – două sesiuni, în­tre 1-29 iulie și 3-31 octombrie; mă­sura 221 “Prima împădurire” – 4 se­siuni, între 1-28 februarie, între 2-31 mai, între 1-30septembrie și între 2-30 decembrie; măsura 312 “Spri­jin pentru crearea și dezvol­tarea de microîntreprinderi” – între 2-30 mai; măsura 313 “Încurajarea activități­lor turistice” două sesiuni, între 1-31 martie și între 1-30 septembrie; mă­sura 322 componenta “Renova­rea și dezvoltarea satelor – investiții privind refacerea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundații în anul 2010”.

Posting....