Cum se schimbă cererea unică de plată?


Fermierii vor avea posibilitatea să își schimbe cererea unică de plată depusă la APIA în termen de 35 de zile calendaristice, în cazul în care, în urma controalelor, se constată unele nereguli.
Prin acest mod, fermierii evită posibilele sancțiuni administrative sau chiar reduceri financiare. Potrivit unui proiect de lege publicat pe site-ul MADR care modifică modul în care se acordă subvențiile, se introduce un nou articol, după articolul 11, care va avea următorul cuprins. Conform articolului 1, punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 2333/2015 cererile unice de plată sunt supuse controalelor încrucișate preliminare menționate la articolul 29 alineatul (1) primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014. Rezultatele controalelor încrucișate preliminare se notifică fermierului de către APIA în termen de 26 de zile calendaristice de la data limită de depunere a cererii unice de plată menționată la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 809/2015. În cazul în care apare o neconformitate, fermierul are posibilitatea să includă în cererea unică, în maxim 35 de zile calendaristice, corecturile necesare. Astfel, în termen de maxim 35 de zile calendaristice după data limită a depunerii cererii unice de plată fermierul notificat de APIA conform literei (b) poate modifica cererea unică de plată în aplicația IPA online. În cadrul controalelor administrative referitoare la utilizarea terenurilor agricole care fac obiectul cererii unice de plată, funcționarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată verifică întreaga corespondență suprafețelor utilizate înscrise în adeverință, cu suprafețele declarate în cererea unică de plată. În urma verificărilor, funcționarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată notifică, după caz, fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri corective de reducere a suprafeței declarate.
Posibilitatea de a opera modificări în cadrul cererii unice de plată, pentru a evita posibilele sancțiuni, face parte dintr-un plan al Comisiei Europene de simplificare a modului în care se acordă subvenții pentru fermieri. Astfel, se va pune accentul pe introducerea unor controale preliminare, prin care fermierii să poată face unele corecții cererilor unice de plată, în termen de 35 de zile înainte de închiderea campaniei de depunere a documentelor, fără penalizări.